Al sinds 1937 de verzekeraar
voor de maritieme sector

NNPC zorgt voor grip op uw risico's en uw kosten

De NNPC is een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. Wij zijn gespecialiseerd in maritieme verzekeringen. 

Lees meer over NNPC

NNPC Verzekeringen voor zeevaart en binnenvaart

NNPC weet exact welke risico’s u als ondernemer loopt. Onze verzekeringen zijn hier op afgestemd.
 

Bekijk onze verzekeringen

NNPC Excellent of Fixed Premium. Wat u wenst

Samenwerken met NNPC betekent dat onze specialisten er voor u zijn wanneer u ze nodig heeft. 
 

Vergelijk onze pakketten 

NNPC Alerts

Jaargang 2019/10 Oekraïne - Ballastwaterproblematiek

Al enkele jaren zijn er problemen met ballastwaterinspecties in Oekraïense havens. Schepen worden regelmatig bezocht door ecologische inspecteurs die zonder duidelijk bewijs vaststellen dat het water in de haven is verontreinigd door het lozen van ballastwater en daarvoor boetes opleggen waartegen verweer vaak onmogelijk is. De overheid in Oekraïne heeft mede als gevolg van herhaaldelijk protest, een nieuwe verordening geïntroduceerd die deze problematiek moet verhelpen en de bevoegdheden van de inspecteurs aan banden legt. Deze verordening is op 27 maart 2019 in werking getreden. De bevoegdheden van de inspecteurs zijn ingeperkt. Daarnaast zijn er special procedures voor onderzoek vastgesteld aan de hand waarvan verontreiniging dient te worden aangetoond. Eenzijdige vaststellingen en het opleggen van boetes door de ecologische inspecteurs moeten hierdoor worden voorkomen. Wij adviseren bij officiële inspecties altijd mee te werken aan het onderzoek, maar wel te eisen dat het uitvoeren van controles aan boord van het schip of het nemen van monsters gebeurt in aanwezigheid van een P&I vertegenwoordiger.

lees meer >

NNPC is altijd in de buurt

Wereldwijd netwerk correspondenten