Al sinds 1937 de verzekeraar
voor de maritieme sector

NNPC zorgt voor grip op uw risico's en uw kosten

De NNPC is een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. Wij zijn gespecialiseerd in maritieme verzekeringen. 

Lees meer over NNPC

NNPC Verzekeringen voor zeevaart en binnenvaart

NNPC weet exact welke risico’s u als ondernemer loopt. Onze verzekeringen zijn hier op afgestemd.
 

Bekijk onze verzekeringen

NNPC Excellent of Fixed Premium. Wat u wenst

Samenwerken met NNPC betekent dat onze specialisten er voor u zijn wanneer u ze nodig heeft. 
 

Vergelijk onze pakketten 

NNPC Alerts

Jaargang 2019/7 Brexit en de tenuitvoerlegging van vonnissen

Momenteel kunnen gerechtelijke vonnissen en arresten in de hele EU geëxecuteerd worden conform de Brussels I Verordening en vice versa. Een zogenaamde harde Brexit, mits er geen overeenkomst wordt gesloten die op dit aspect ziet, zal inhouden dat Engelse vonnissen en arresten niet meer automatisch uitvoerbaar zijn in de EU. Andersom geldt dat vonnissen uit EU lidstaten niet langer automatisch uitvoerbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien er geen internationale verdragen zijn die op de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen zien, zal na 31 maart 2019 een juridisch vacuüm ontstaan voor de tenuitvoerlegging van arresten en vonnissen.

lees meer >

NNPC is altijd in de buurt

Wereldwijd netwerk correspondenten