Al sinds 1937 de verzekeraar
voor de maritieme sector

NNPC zorgt voor grip op uw risico's en uw kosten

De NNPC is een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. Wij zijn gespecialiseerd in maritieme verzekeringen. 

Lees meer over NNPC

NNPC Verzekeringen voor zeevaart en binnenvaart

NNPC weet exact welke risico’s u als ondernemer loopt. Onze verzekeringen zijn hier op afgestemd.
 

Bekijk onze verzekeringen

NNPC Excellent of Fixed Premium. Wat u wenst

Samenwerken met NNPC betekent dat onze specialisten er voor u zijn wanneer u ze nodig heeft. 
 

Vergelijk onze pakketten 

NNPC Alerts

Jaargang 2018/6 - Het zeker stellen van vrachtbetaling

Naar aanleiding van een aantal zaken waarin de Club geassisteerd heeft in het opstellen van charterpartyvoorwaarden of het incasseren van onbetaalde vracht willen we onze Leden voorzien van een aantal richtlijnen dat gehanteerd kan worden om vrachtbetaling veilig te stellen. Als stelregel geldt dat vracht verschuldigd en opeisbaar moet zijn vóór de lading wordt afgeleverd in de loshaven en bij voorkeur zo snel mogelijk nadat de belading afgerond is. We hopen dat op met de volgende tips die zien op het uitoefenen van een retentierecht onze Leden zich bewust zijn van de voorbereidingen die getroffen kunnen worden om hun belangen veilig te stellen in het geval dat een retentierecht uitgeoefend dient te worden:

lees meer >

NNPC is altijd in de buurt

Wereldwijd netwerk correspondenten