Klachtenregeling

Hoewel de NNPC grote zorg besteedt aan haar dienstverlening, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, dan kunt u dit laten weten via het contactformulier.

Wat doet de NNPC met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. In deze e-mail staat het kenmerk waaronder wij de klacht hebben geregistreerd.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht af te handelen. De medewerker, die de klacht in behandeling heeft, zal contact met u opnemen om het één en ander door te spreken of extra informatie bij u in te winnen. Voor zover er meer tijd nodig zal zijn om de klacht af te handelen, dan zult u door ons daarover worden geïnformeerd.

Wanneer uw klacht is afgehandeld, dan informeren we u hierover via mail. Mogelijk nemen wij hierna nogmaals contact met u op om na te gaan of u tevreden bent over de afhandeling van uw klacht.

Privacy

De NNPC gaat vertrouwelijk om met de in dit kader ontvangen (persoons)gegevens en verwerkt deze gegevens conform de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen en verwerken in het kader van onze klachtenprocedure tot vijf jaar na afhandeling van de klacht, tenzij we door omstandigheden genoodzaakt zijn van deze bewaartermijn af te wijken.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of bevoegde rechter

Indien u niet akkoord kan gaan met het standpunt van de NNPC, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl.

Als het niet mogelijk is of als u niet de wens heeft om uw klacht voor te leggen aan het Kifid, dan kunt u zich wenden tot een bevoegde rechter. Hieraan zijn wel kosten verbonden waarbij niet vooraf vaststaat voor welke rekening deze kosten komen.