RISICOCHECK

NNPC controleert periodiek uw onderneming op contractuele en aansprakelijkheidsrisico’s

Ondernemen in de maritieme sector betekent dat u continu alert moet zijn op risico’s die van invloed kunnen zijn op uw aansprakelijkheden en kosten. Dat reikt verder dan alleen de dekking van uw schip en de lading. NNPC ziet hierin dat risicopatronen veranderen en binnen de branche zelfs toenemen.

Risicocheck

Met de Risicocheck van NNPC inventariseren onze specialisten periodiek uw onderneming op risico’s. Samen met u geven wij invulling aan alle aandachtspunten waarmee u de risico’s en kosten binnen uw bedrijf beheersbaar houdt. Desgevraagd adviseren wij u over aanvullende verzekeringsproducten.

De Risicocheck is een service die op verzoek, zonder kosten, voor leden wordt verzorgd. De inventarisatie van de risicofactoren binnen uw bedrijf is immers het vertrekpunt om samen met u de juiste oplossingen te vinden. NNPC biedt hiervoor de volgende ondersteuning:

Risico’s schip en lading

Dagelijks worden voor schepen bevrachtingscontracten (charterparties) gesloten met daarin uiteenlopende risico’s. Kleine wijzigingen in standaardcontracten kunnen grote gevolgen hebben. NNPC screent op verzoek uw conceptcontracten om de risico’s in kaart te brengen en te vergelijken met het huidige dekkingsniveau van uw polissen. Daarbij wordt ook gekeken naar het risiconiveau van de regio waar u operationeel bent.

Naast deze contractuele risico’s zijn er de risico’s door schade. Om u zo breed mogelijk te ondersteunen biedt NNPC daarom ook ad hoc juridisch advies, inspecties, workshops, lezingen, publicaties, etc.

Overige bedrijfsrisico’s

De risicopatronen binnen uw onderneming reiken verder dan alleen schip en lading. Te denken valt bijvoorbeeld aan beroepsaansprakelijkheid van personeel en directie of de aansprakelijkheid van aan uw bedrijf gelieerde ondernemingen. Ook deze worden allemaal in kaart gebracht met de Risicocheck van NNPC, waarna wij oplossingen kunnen bieden met een verzekeringspakket op maat.

Laat uw risico’s door ons in kaart brengen

Bescherm uw onderneming tegen onvermoede risico’s en hoge kosten met onze Risicocheck. Vraag hem direct aan:

Waarom NNPC?

  • 24/7 bereikbaarheid bij schade
  • Snelle schadeafhandeling voor uw bedrijfscontinuïteit
  • Maatwerkadvies door eigen experts

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.