Noord
Nederlandsche
P&I Club

Risicocheck

Ondernemen in uw sector betekent dat u continu alert moet zijn op de risico’s die van invloed kunnen zijn op uw aansprakelijkheden en kosten. NNPC is specialist in verzekeringen voor de zeevaart. NNPC ziet dat risicopatronen veranderen en toenemen binnen de branche. Ook bij aandachtspunten die verder reiken dan alleen de dekking van uw schip en de lading. Met de Risicocheck van NNPC inventariseren onze specialisten periodiek uw onderneming op risico’s en geven wij samen met u invulling aan alle aandachtspunten waarmee u de risico’s en kosten binnen uw bedrijf beheersbaar kunt houden. Desgevraagd kunnen wij u adviseren over aanvullende verzekeringsproducten.

De Risicocheck van NNPC is een service die op verzoek, zonder kosten, voor leden wordt verzorgd. De inventarisatie van de risicofactoren binnen uw bedrijf is het vertrekpunt om samen met u de juiste oplossingen te vinden. NNPC biedt hiervoor de volgende ondersteuning:

Risico’s schip en lading

Dagelijks worden voor de schepen bevrachtingscontracten (charterparties) gesloten met daarin uiteenlopende risico’s. Kleine wijzigingen in standaard-contracten kunnen grote gevolgen hebben. NNPC screent op verzoek uw concept contracten om de risico’s waar u als reder mee te maken kunt krijgen in kaart te brengen en te vergelijken met het huidige dekkingsniveau van uw polissen. Daarbij wordt ook gekeken naar het risiconiveau van de regio waar u operationeel bent. Naast deze contractuele risico’s zijn er de risico’s door schade. Om u zo breed mogelijk te ondersteunen biedt NNPC daarom, naast het screenen van contracten, ad hoc juridische adviezen, inspecties, workshops, lezingen, publicaties, etc.

Overige bedrijfsrisico’s

De risicopatronen binnen uw onderneming reiken verder dan alleen schip en lading. Te denken valt bijvoorbeeld aan beroepsaansprakelijkheid van personeel en directie, of de dekking voor aansprakelijkheid van aan uw bedrijf gelieerde ondernemingen. Met de Risicocheck van NNPC brengen wij deze risico’s voor u in kaart en worden oplossingen geboden met een verzekeringspakket op maat, zoals bijvoorbeeld de E&O en D&O verzekeringen. 

Persoonlijke aandacht voor de ondernemer

Ook uw persoonlijke aansprakelijkheden zijn voor ons een aandachtspunt. Als bestuurder, commissaris en als werkgever. Met de Ondernemers Risicocheck van NNPC nemen onze adviseurs dit periodiek met u door. De risicopatronen en het claimgedrag binnen de sector veranderen en nemen toe. De aansprakelijkheden voor bestuurders en directieleden nemen daarmee ook toe. Wat betekent dit voor uw persoonlijke situatie? Onze adviseurs nemen met u door welke risicofactoren in uw specifieke situatie aanwezig zijn en op welke wijze u die kunt beperken.

D&O

De D&O (Directors & Officers) verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid van bestuurders en directie. Bijvoorbeeld bij claims van de vennootschap, de klant, een concurrent, een curator of de fiscus.

E&O

Met de E&O (Errors & Omissions) is uw bedrijf verzekerd tegen de aansprakelijkheid voor schade van derden ten gevolge van fouten of vergissingen van uw personeel. Zowel D&O als E&O worden afgesloten met het oog op de toegenomen aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, als ook de toename van het claimgedrag.
Vraag hier de gratis risicoscan aan

Excellent

NNPC Excellent is de full service ondersteuning voor leden. Preventief waar het kan en adequaat als het moet. Wereldwijd.

Fixed Premium

Met NNPC Fixed Premium betaalt u een vaste premie voor de verzekering die u wenst. Aanvullende diensten kunt u naar wens door ons laten uitvoeren.

Risicocheck

Met de periodieke Risicocheck van NNPC houdt u grip op uw risico en uw kosten.

 

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief