New Business Developer

Gepubliceerd op 13 november 2020

De ideale kandidaat heeft een stevige achtergrond in New Business Development en Sales en heeft ervaring in de maritieme sector
én verzekeringsbranche.

Organisatie

NNPC is een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. Ze bestaan sinds 1937 en zijn gespecialiseerd in verzekeringen in de maritieme sector. Vanuit hun prachtige kantoor in Haren (Groningen), en een nieuw te openen kantoor in Rotterdam, bieden zij een uitgebreid pakket aan verzekeringen en een full service ondersteuning aan hun leden en verzekerden in de zee-, plezier en binnenvaart. Binnen de maritieme wereld zijn er toenemende risicofactoren en claimgedrag. NNPC heeft haar dienstenpakket hierop aangepast om daarmee niet alleen verzekeraar te zijn, maar ook meedenkende partner die samenwerkt met ondernemers om grip te houden op deze risico’s en kosten. Doel is te streven naar optimale zekerheid en kwaliteit voor hun leden en verzekerden.

NNPC is een solide (high professional) organisatie, die onder de bezielende leiding van hun Raad van Bestuur (Rob Beets (vz) en Margreet Huisman) de afgelopen jaren een kwalitatieve groei heeft laten zien. Voor de komende jaren zijn er wederom uitdagende ambities uitgesproken en zal er worden ingezet op groei in commerciële zin. Om dit te realiseren is gekozen voor het aantrekken van een nieuwe collega die gaat bijdragen aan deze expansie en nieuwe markten en klanten gaat aantrekken voor NNPC in de Rotterdamse Regio.

Bij NNPC werken overwegend jonge hoogopgeleide mensen die hard werken en heel toegewijd zijn. De cultuur is open, vriendelijk, met de nodige Groningse nuchterheid. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling. Hard werken, in combinatie met plezier, is wat NNPC nastreeft. Zo hebben zij een 36-urige werkweek verdeeld over vier dagen, een prachtige locatie en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Positie

De New Business Developer is onderdeel van het team Commercial & Underwriting (vier Underwriter Accounts en twee New Business Developers) en rapporteert aan de Director Commercial & Underwriting. De New Business Developer heeft een belangrijke positie binnen NNPC. Hij (of zij) zal een grote rol spelen in de executie van de commerciële plannen. Voornaamste focus zal zijn het lokaliseren, ontwikkelen en managen van prospects. Ook de doorontwikkeling van bestaande grote accounts met groeipotentieel, in samenwerking met de daarvoor verantwoordelijke Underwriter Accounts, is key. De verdeling hiervan zal in overleg met de andere New Business Developer plaatsvinden. Ook zal de New Business Developer een functioneel aansturende rol hebben naar collega Underwriter accounts als het gaat om prospects/nieuwe klanten.

Belangrijkste resultaatgebieden

 • Opstellen, uitvoeren en monitoren van een door hem/haar op te stellen Marketing Aktie Plan voor het bepaalde geografische gebied. E.e.a. conform het door de RvB opgestelde Businessplan en de daarin gestelde strategische doelstellingen. Maandelijks rapporteren over de planrealisatie, markt ontwikkelingen en trends in de specifieke markten, aangevuld met de uitvoering van het Activiteitenplan en het Kanaalplan. Zodanig dat de te bewandelen wegen en kosten inzichtelijk worden en de geprognosticeerde doelen worden gerealiseerd
 • Onderzoeken en analyseren van klantbehoeften binnen de toegewezen markt en DMU´s bij prospects en deze vertalen in gerichte activiteiten richting (potentiële) klant, teneinde adequaat in te spelen op de marktontwikkelingen, deze te benutten en het verkoopbeleid hierop af te stemmen
 • New Business Development; Actief opbouwen en onderhouden van contacten met relevante marktpartijen en concurrenten, alsmede het representeren van NNPC in diverse overlegorganen en het afstemmen van de interne organisatie op wensen en behoeften bij deze doelgroepen, teneinde de doelen geformuleerd in de klantspecifieke Accountplannen te realiseren
 • Opstellen en bewaken van lopende en nieuwe offertes en door de Underwriters laten opstellen contracten en nemen van initiatief tot het bijstellen ervan, in lijn met lopende afspraken, richtlijnen en prijsstrategie, teneinde (langlopende) contracten af te sluiten en te continueren
 • Opstellen van managementinformatie, zodanig dat duidelijk inzicht bestaat over voorgenomen acties, voortgang, resultaten en financiële aspecten
 • Participeren in projecten, zoals commerciële acties en organisatieontwikkeling, in l

Persoonlijk profiel

De ideale kandidaat heeft een stevige achtergrond in New Business Development en Sales en heeft ervaring in de maritieme sector én verzekeringsbranche. 

Ervaring

 • HBO+ werk- en denkniveau en afgeronde hbo/wo-opleiding (Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Commerciële Economie)
 • Ervaring als innovatieve New Business developer/direct marketeer
 • Minimaal 5 jaar ervaring in commerciële, verantwoordelijke functie gericht op het lokaliseren en ontwikkelen van new business acccounts, bij voorkeur in de verzekeringsbranche
 • Ervaring met Wet Financieel Toezicht: Schade Zakelijk, Inkomen en Vermogen
 • Sterke affiniteit en aantoonbare ervaring met nautische branche 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing Nederlands en Engels

Competenties

 • Commerciële gerichtheid en sterke klant- en servicegerichtheid
 • Doel- en resultaatgericht
 • Strategische Visie
 • Overzien van bedrijfsprocessen
 • Plannen en organiseren
 • Aandacht voor kwaliteit
 • Overtuigingskracht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

NNPC zal dit jaar een nieuwe vestiging openen in de regio Rotterdam. Dat zal de standplaats zijn van de nieuw aan te nemen New Business Developer. NNPC biedt een aantrekkelijk marktconform salaris. Bij een positief bedrijfsresultaat ontvang je een 13e maand. Verder krijg je een premievrij pensioen, lease auto, onkostenvergoeding, laptop en telefoon. Ook een eventuele vergoeding van jouw auto- en reisverzekering en eventuele opleidingskosten behoren tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij NNPC hanteren ze een werkweek van 36 uren verdeeld over vier dagen. 

Procedure

Lyncwise Executieve Search & Interim te Hilversum heeft de exclusieve opdracht verworven voor de invulling van deze vacante positie. Na een interview met Susan Abbink en/of Charlotte Schepers van Lyncwise wordt besloten welke kandidaten voor te dragen. NNPC besluit welke kandidaten worden meegenomen in de verdere procedure. Een assessment en referentie check kunnen deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie | Lyncwise Executive Search

Susan Abbink | 06 4776 0037 |
Charlotte Schepers | 06 3531 0736 |

Download deze vacature als PDF