Noord
Nederlandsche
P&I Club

Zeevaart

NNPC onderscheidt zich in scheepsverzekeringen door een compleet pakket aan diensten en producten te leveren. Toegespitst op de risico’s, wensen en behoeften van de ondernemer in kwestie. De NNPC-adviseurs kennen de branche door en door, hebben een juridische/maritieme achtergrond en bepalen samen met de klant hoe de continuïteit van de bedrijfsvoering het best gewaarborgd kan worden.

Welke risico’s worden er gelopen? En in welke mate? Wat kan er (aanvullend) worden gedaan aan risicopreventie? Kunnen de experts van NNPC daar ook een rol in spelen? Welke risico’s kan en wil de ondernemer voor eigen rekening nemen? NNPC adviseert bij deze vraagstukken en biedt oplossingen met een verzekeringspakket op maat en waar nodig met juridische ondersteuning.

P&I Verzekeringen

De P&I (Protection & Indemnity) verzekering dekt de risico’s die verbonden zijn aan het verschepen van goederen, grondstoffen en producten. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld ladingschade, olieverontreiniging en ongelukken aan boord. De P&I verzekering wordt altijd samen met de rechtsbijstandverzekering afgesloten.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering (FD&D) biedt assistentie bij problemen en dekt de kosten van juridische geschillen/adviezen die betrekking hebben op een verzekerd schip. Denk daarbij aan geschillen over ligtijd of vrachtincasso’s. NNPC rekent hiervoor geen eigen risico, in tegenstelling tot andere FD&D verzekeraars. De kosten zijn in beginsel tot € 100.000 gedekt. Dekking kan tegen beperkte extra premie worden uitgebreid tot € 5.000.000,-

Crewverzekering

De crewverzekering van NNPC sluit naadloos aan op de P&I en rechtsbijstandverzekering en biedt een aanzienlijk uitgebreide(re) dekking dan de traditionele (commerciële) bemanningsverzekering. De verzekering dekt de aansprakelijkheden van reders onder de arbeidsovereenkomsten van bemanningsleden.

Kidnap & Ransom

Zoals de naam al aangeeft dekt de Kidnap & Ransom verzekering de kosten in geval van kaping. NNPC biedt een wereldwijde dekking met uitzondering van de gebieden met een verhoogd risico. Voor deze gebieden (HRA) kan een additionele verzekering worden afgesloten.

Ship owners Liability

De Ship Owners Liability (SOL) is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van schepen voor risico’s die niet onder P&I vallen. De verzekering dekt onder meer risico’s die worden gelopen bij afwijkingen van de oorspronkelijke koers van een schip en de risico’s bij lossen zonder cognossement.

Charterer’s Liability

De Charterer’s Liability is een P&I verzekering voor bevrachters en van toepassing bij het huren van het schip.

Offshore dekking

Deze aanvullende verzekering dekt de risico’s van schepen die actief zijn binnen de offshore en die niet onder de P&I verzekering vallen.

Specialist operations

Deze aanvullende verzekering dekt de risico’s van speciale verrichtingen die niet onder de P&I verzekering vallen.

Aanbouwverzekering

Een speciale rechtsbijstandverzekering voor problemen/ geschillen die kunnen ontstaan bij de nieuwbouw van schepen.

Damage to Hull/Bunkers

De damage to hull (DTH) verzekering is een cascoverzekering voor bevrachters. De bunkerverzekering betreft problemen met bunkers van bevrachters.

D&O

De D&O (Directors & Officers) verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid van bestuurders en directie.

E&O

De E&O (Errors & Omissions) verzekering dekt de beroepsaansprakelijkheid van werknemers. Zowel de D&O als E&O worden afgesloten met het oog op de toegenomen aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, als ook de toename van het claimgedrag.

Neem contact op

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief