Noord
Nederlandsche
P&I Club

Binnenvaart

Samen garant voor de beste ondersteuning

NNPC doet ook het nodige in de binnenvaart. Samen met exclusieve partner EOC Scheepsverzekeringen wordt een totaalpakket aan diensten en verzekeringen geboden. NNPC neemt daarbij de P&I en rechtsbijstandverzekering voor haar rekening.

Voordeel van deze samenwerking is dat klanten aanspraak kunnen maken op de expertise en het netwerk van beide onderlinge verzekeraars. Twee, voor de prijs van één dus. Waar EOC het casco en vele andere, vaak op de specifieke doelgroep toegesneden verzekeringen voor haar rekening neemt, verzorgt NNPC de P&I en rechtsbijstandverzekering voor zo’n 3.500 binnenvaartschepen. Hetzelfde doet NNPC voor ruim 16.000 particulieren, waaronder eigenaren van woonboten en pleziervaartuigen. Dit gebeurt in samenspraak met EOC, die voor deze klanten het eerste aanspreekpunt en de tussenpersoon is. NNPC en EOC vullen elkaar perfect aan, zowel qua portefeuille, verzekeringspakket als expertise. Bovendien zijn beiden onderlinge maatschappijen, zonder winstoogmerk en met een Excellente dienstverlening hoog in het vaandel. Dit en het feit dat alle twee door kapitein-eigenaren zijn opgericht, en een kleine honderd jaar actief zijn, maakt ze tot natuurlijke partners. Die dezelfde taal spreken. De klant kan op één adres terecht voor al zijn verzekeringen en profiteert van de gezamenlijke expertise van EOC en NNPC, alsmede van het netwerk van binnen- en buitenlandse agenten, experts en juristen. Enkel voordelen dus.

P&I

De NNPC heeft samen met EOC een uitgebreide binnenvaart P&I verzekering samengesteld, speciaal toegesneden op de beroepsvaart. Het P&I risico van de gehele beroepsmatige vloot van EOC Scheepsverzekeringen is ondergebracht bij de NNPC. Leden en deelgenoten van EOC blijven ook voor hun P&I verzekering met de vertrouwde personen in contact om schades te melden. 

De P&I (Protection & Indemnity) verzekering dekt de risico’s die verbonden zijn aan het verschepen van goederen, grondstoffen en producten. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld ladingschade, olieverontreiniging en letsel na ongelukken aan boord met bemanning of betalende passagiers.

Wanneer de schade gemeld wordt zal EOC in nauwe samenwerking met een team van deskundige schadebehandelaars van de NNPC garant staan voor een snelle en vakkundige afhandeling van deze schade.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering voor de beroepsvaart biedt assistentie bij problemen en dekt kosten van juridische geschillen/adviezen die betrekking hebben op een verzekerd schip. Denk daarbij aan geschillen met bevrachters over ligtijd of vrachtincasso’s, vorderen van bedrijfsschade als gevolg van een aanvaring of bijvoorbeeld geschillen met leveranciers.

Heeft u een dergelijk geschil en wordt er via EOC een beroep gedaan op de NNPC dan bent u verzekerd van ruime kennis van de binnenvaart sector en van een snelle en vakkundige afhandeling van uw juridische problemen.
Voor deze doelgroep kan het pakket uitgebreid worden met rechtsbijstand voor juridische geschillen die buiten de uitoefening van het beroep plaatsvinden. 

Neem contact op met EOC

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief