Noord
Nederlandsche
P&I Club

Verzekeringen

NNPC is gespecialiseerd in verzekeringen voor de zeevaart, de binnenvaart en woonschepen.

Opgericht door en voor reders van zeeschepen, levert NNPC inmiddels een kleine tachtig jaar een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van zo’n 300 leden. De toegevoegde waarde schuilt niet alleen in het opereren zonder winstoogmerk, maar vooral ook in de expertise die de onderlinge levert op het gebied van risicobeheersing, schade-afhandeling en rechtsbijstand. Daarnaast levert NNPC een compleet pakket verzekeringsproducten. Van de traditionele P&I en rechtsbijstandverzekering, crewverzekering tot tal van aanvullende dekkingen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Een absolute plus! voor elke reder, kapitein en bevrachter. NNPC onderscheidt zich in scheepsverzekeringen door een compleet pakket aan diensten en producten te leveren. Toegespitst op de risico’s, wensen en behoeften van de ondernemer in kwestie.

De NNPC-adviseurs kennen de branche door en door, hebben een juridische/maritieme achtergrond en bepalen samen met de klant hoe de continuïteit van de bedrijfsvoering het best gewaarborgd kan worden. Welke risico’s worden er gelopen? En in welke mate? Wat kan er (aanvullend) worden gedaan aan risicopreventie? Kunnen de experts van NNPC daar ook een rol in spelen? Welke risico’s kan en wil de ondernemer voor eigen rekening nemen? NNPC adviseert bij deze vraagstukken en biedt oplossingen met een verzekeringspakket op maat en waar nodig met juridische ondersteuning.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief