Uitnodiging workshop verstekelingen

Elk jaar worden onze leden geconfronteerd met de aanwezigheid van verstekelingen aan boord van hun schepen. Dit kan vergaande financiële en operationele gevolgen hebben.

De afgelopen jaren zien wij een verschuiving van meldingen van verstekelingen aan boord van schepen die vanuit Noord-Afrika naar Europa varen naar schepen die vanuit West-Europa richting Groot-Brittannië varen. Deze zaken vereisen een andere aanpak en ook andere preventie maatregelen. Daarnaast hebben de Brexit en de politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk er toe geleid dat de immigratie autoriteiten en politie in toenemende mate niet bereid zijn om te assisteren of om verstekelingen van boord te laten. Afgelopen jaar zijn in bijna alle gevallen de verstekelingen bij vertrek aan boord gebleven en pas op een later moment van boord gegaan.

Wij zullen aan de hand van deze gevallen op 30 mei 2023 een workshop geven samen met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, dhr. Michael Robertson van Van Ameyde McAuslands waarin wij aandacht besteden aan een aantal praktische voorbeelden en nadere toelichting geven op de risico’s van verstekelingen, de preventieve maatregelen die kunnen worden genomen en welke stappen een rederij kan nemen indien verstekelingen aan boord worden gevonden.

De workshop zal plaatsvinden op dinsdag 30 mei om 14:00 uur in de Rietschans, Meerweg 220, 9752 XC in Haren.

Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk 23 mei uw aanwezigheid via het onderstaande formulier aan ons door te geven.

Inschrijving workshop


Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.