Vacature voor het lid scheepvaartsector van de raad van commissarissen van NNPC

Door het regulier aftreden van het lid scheepvaart sector uit de raad van commissarissen van NNPC ontstaat er per 1 juli 2024 een vacature binnen de raad van commissarissen.

Op grond van de statuten van NNPC is deze vacature alleen opengesteld voor een lid van NNPC. De profielschets voor deze vacature kunt u hier lezen. In verband met het overheidsbeleid om tenminste 30% van de raad van commissarissen uit vrouwen te laten bestaan zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur worden gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Sollicitaties voor deze vacature kunt u richten aan L. Soetendal via email naar info@nnpc.nl of via de post naar Rijksstraatweg 361, 9752 CH Haren.

Voor inlichtingen en of vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen van NNPC, Bote de Vries, per email bote.devries@finamar.nl of telefonisch 06-50270963.

Wij ontvangen uw reactie gaarne uiterlijk 31 januari 2024.