Noord
Nederlandsche
P&I Club

Nieuws

Als reder of schipper kunt u niet doorlopend van alle, voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering relevante, informatie op de hoogte zijn. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Bovendien is het lastig om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Daarom doen wij als NNPC ons best om u ‘up to date’ te houden waar het om risicobeheersing gaat. Hoe? Via regelmatig door ons georganiseerde workshops. Via publicaties. En natuurlijk via onze website en nieuwsbrieven. Zo blijven niet alleen wij, maar ook u alert.

Jaargang 2019/1 BREXIT

Zoals u bekend is er nog altijd geen akkoord over de voorwaarden van een eventueel vertrek van het Verenigd Koningrijk uit de EU. Wij houden daarom rekening met een mogelijke “harde Brexit&rdquo...

Lees meer

Jaargang 2018/28 BIMCO 2020 bunkerclausules

Refererend aan de laatste circulaire (zie 2018/21) over de BIMCO 2020 bunkerclausules willen wij graag onze leden informeren dat de BIMCO ‘Documentary Committee’ twee clausules heeft goedg...

Lees meer

Jaargang 2018/24 Amerikaanse sancties op Cuba

We willen onze leden graag op de hoogte brengen van de huidige status van het Amerikaanse embargo op Cuba. Deze status is in de afgelopen jaren gewijzigd door de Amerikaanse overheid. Het algemene kad...

Lees meer

Inschrijven voor de nieuwsbrief