Noord
Nederlandsche
P&I Club

Nieuws

Als reder of schipper kunt u niet doorlopend van alle, voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering relevante, informatie op de hoogte zijn. Daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Bovendien is het lastig om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Daarom doen wij als NNPC ons best om u ‘up to date’ te houden waar het om risicobeheersing gaat. Hoe? Via regelmatig door ons georganiseerde workshops. Via publicaties. En natuurlijk via onze website en nieuwsbrieven. Zo blijven niet alleen wij, maar ook u alert.

Jaargang 2020/12 IMO 2020: EGCS uitstoot

Sinds de invoering van de IMO 2020-regelgeving worden scrubbers als optie gezien om te voldoen aan de eisen omtrent sulfaatemissies. Veel rederijen hebben scrubbers geïnstalleerd en hebben daarme...

Lees meer

Inschrijven voor de nieuwsbrief