Noord
Nederlandsche
P&I Club

Update Jaargang 2018/3 - Bewapende beveiliging op Nederlandse schepen

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Op 13 maart 2018 werd het wetvoorstel omtrent particuliere bewapende beveiliging aan boord van koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag goedgekeurd door de Tweede Kamer.  Hiermee zou voorzien worden in een goedkoper en meer flexibel antwoord op potentiele risico’s als schepen in varen in hoog-risicogebieden.

Aan het inschakelen van gewapend personeel worden bepaalde voorwaarden gesteld. Ten eerste dient de rederij eerst te controleren of een VPD (Vessel Protection Detachment, een speciaal team van Defensie) beschikbaar is. Mocht deze optie niet beschikbaar of te kostbaar blijken, dan kan toestemming voor particuliere beveiliging worden verleend. Ten tweede moet het gebruik van geweld beperkt blijven tot een afschrikkende functie. Verder moeten de beveiligers een bodycam dragen. Een andere 360-graden camera moet aan boord van het schip worden geïnstalleerd, zodat kritieke situaties aan boord kunnen worden geverifieerd door de officier van justitie. De beveiligingsbedrijven moeten internationaal gecertificeerd zijn en een Nederlandse vergunning hebben.
 
Momenteel ligt de wet ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief