Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/16 Betere markt, betere voorwaarden?

Gepubliceerd op 20 oktober 2021

Voor veel leden geldt dat er de afgelopen 10 jaar sprake is geweest van een moeilijke markt. Wij hebben gezien dat als gevolg hiervan bevrachtingsvoorwaarden steeds meer in het voordeel van de bevrachters werden gesloten. Dit was ook merkbaar tijdens het begin van de Corona-pandemie. Gelukkig is de markt in de afgelopen maanden sterk aangetrokken. Er is momenteel veel aanbod van lading en de huur- en vrachtprijzen nemen toe. Dit geeft de leden van de NNPC ook een betere positie bij het onderhandelen van nieuwe contracten.

Bij het sluiten van contracten wordt natuurlijk veel gebruik gemaakt van bestaande contracten de eerder zijn gebruikt maar deze dateren vaak van voor de verbetering van de markt. Naast een hogere huur- of vrachtprijs is het dus ook van belang stil te staan bij de voorwaarden van het contract. Belangrijke zaken zoals wie verantwoordelijkheid is voor de ladingwerkzaamheden, overliggeld en afspraken omtrent de uitgifte van cognossementen zijn zaken die jaren lang veelal in het voordeel van de bevrachter werden gesloten maar nu weer onderhandelbaar zijn. Daarnaast zijn er nog vele “kleinere” zaken waarbij wijzigingen in de voorwaarden wellicht mogelijk zijn, waaronder:

  • Ligtijdbepalingen
  • Stuwadoorsschades
  • Garanties omtrent ladinghoeveelheden en foutvracht
  • Betalingscondities en retentierecht
  • Sancties
  • Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Verjaringstermijnen

Wij hebben in het verleden een tweetal “cheatsheets” ontworpen (Check before Fixing en Voyage Charterparties) die gebruikt kunnen worden bij het sluiten van nieuwe bevrachtingsvoorwaarden om de belangrijkste aandachtspunten te inventariseren en controleren. De ene is specifiek voor reisbevrachting en de ander voor tijdbevrachting. Mocht u dezen nog niet hebben ontvangen of specifiek vragen hebben over contractonderhandelingen nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief