Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/14 Risico’s bij oplevering van een nieuwbouw schip (Binnenvaart)

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Bij oplevering van een nieuwbouw schip gaat u er vanuit dat het schip voldoet aan de eisen die aan de bouw zijn gesteld. Desondanks krijgen wij met regelmaat meldingen van geschillen tussen de koper en de aannemer over de technische staat van het schip bij oplevering nadat de koper het schip in gebruik heeft genomen. Er zijn echter een aantal maatregelen die u kunt treffen om dergelijke problemen te voorkomen die wij hieronder nader toelichten.

Een nieuwbouwovereenkomst wordt wettelijk gezien als een overeenkomst voor het aannemen van werk. Dit is relevant omdat hiermee de wettelijke regels die hierop van toepassing zijn ook gelden voor een nieuwbouwovereenkomst, tenzij partijen afwijkende afspraken maken. 

Op grond van de wet dient de koper het schip te keuren binnen een redelijke termijn nadat de aannemer heeft aangegeven dat het schip klaar is om in gebruik te nemen. Vaak zijn op een nieuwbouwovereenkomst algemene voorwaarden van toepassing verklaard en hierin zijn meestal aanvullende regels omtrent de oplevering van het schip opgenomen. Zo bepalen de VNSI voorwaarden bijvoorbeeld dat zodra het schip de werf verlaat, het schip als opgeleverd wordt beschouwd. Eveneens is hierin opgenomen dat eventuele tekortkomingen onmiddellijk bij afname kenbaar moeten worden gemaakt en binnen 48 uur schriftelijk bevestigd moeten worden. 

Om uw rechten goed te waarborgen zijn er een aantal maatregelen die u bij het sluiten van de overeenkomst en vervolgens bij oplevering kunt nemen om het risico op problemen te verkleinen. In dit kader adviseren wij, aan de hand van recente zaken die wij hebben behandeld, om:

  • Bij het sluiten van de nieuwbouwovereenkomst goed de voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden te beoordelen om zeker te zijn dat deze voor u aanvaardbaar zijn en om een goed beeld te krijgen van de rechten en plichten van de aannemer als het gaat om de staat waarin het schip wordt opgeleverd en uw recht dit te controleren;
  • De inspectie en overdracht van het schip te laten plaatsvinden conform de voorwaarden van het nieuwbouwcontract en de staat van het schip in een overname rapport vast te leggen;
  • Bij overdracht samen met de aannemer gezamenlijk een proefvaart te maken en het schip van binnen en van buiten te controleren; 
  • Een externe deskundige aan te stellen die samen met u het schip kan inspecteren en een opleveringskeuring voor u kan uitvoeren waarbij eventuele mankementen worden vastgesteld en voorgelegd aan de aannemer. Er dienen afspraken gemaakt te worden over de rectificatie van eventuele mankementen; en
  • Te controleren dat het schip wordt geleverd met alle nodige certificaten en documenten die wettelijk vereist zijn of anderszins nodig voor de exploitatie van het schip.

Door deze maatregelen te nemen kunt u vaak veel voorkomende valkuilen vermijden en het risico op geschillen beperken. Mocht u bij het opstellen van een overeenkomst of bij de oplevering vragen hebben over de juridische mogelijkheden, neemt u gerust contact met ons op.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief