Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/13 Exoneratieborden en de gevolgen voor aansprakelijkheid

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is de impact van een zogeheten “exoneratiebord” voor de aansprakelijkheid van het laad- of losbedrijf voor schade aan het schip aan de orde gekomen. Aan de hand van de uitspraak gaan wij in op de vraag aan welke eisen een exoneratiebord  moet voldoen, wil het laad-/losbedrijf hier succesvol een beroep op kunnen doen. 

Kenbaar en duidelijk: Ten eerste moet een exoneratiebord kenbaar en duidelijk zijn. Dit betekent dat het bord voldoende zichtbaar is en de tekst duidelijk te lezen is, ook in de avond en nacht door middel van goede verlichting. Daar komt bij dat de tekst eenvoudig te begrijpen dient te zijn zonder dat hiervoor specifieke kennis nodig is. 

Specifieke risico’s: Ten tweede dient de tekst specifiek aan te geven voor welke risico’s het laad-/losbedrijf haar aansprakelijkheid uitsluit. Algemene bewoordingen zoals: “wij sluiten aansprakelijkheid voor enige schade uit”, zijn niet voldoende. Schade bij laden en/of lossen dient ook daadwerkelijk benoemd te worden op het exoneratiebord. 

Schade: Op het moment dat daadwerkelijk schade is ontstaan bij laden of lossen spelen de volgende feiten en omstandigheden een rol:

  • Oorzaak: Wanneer het een schade betreft die vaak voorkomt bij laden of lossen is het meer aannemelijk dat een beroep op het exoneratiebord slaagt. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van een kras of deukje in het laadruim. Hoe minder vaak een dergelijke schade zich voordoet hoe kleiner de kans dat een beroep op het exoneratiebord slaagt, aangezien de scheepseigenaar hier vooraf geen rekening mee kon houden. Een voorbeeld hiervan is schade aan de stuurhut doordat deze geraakt wordt door een container;
  • Basis voor aanwezigheid van het schip: Meestal is een schip aanwezig aan de kade in opdracht van een bevrachter. De scheepseigenaar heeft dan geen keuze uit de plaats waar het schip komt te liggen. De scheepseigenaar is evenmin in de gelegenheid om vooraf advies in te winnen over de gevolgen van een exoneratiebord of aan de hand van het advies deze te weigeren; en
  • Regelmaat van aanwezigheid: Als de scheepseigenaar regelmatig bij dezelfde kade komt is de kans groter dat een exoneratiebord van toepassing is aangezien de inhoud daarvan verondersteld wordt bekend te zijn.

Uiteindelijk komt de beoordeling van de vraag of het laad-/losbedrijf met succes een beroep kan doen op het exoneratiebord aan op alle omstandigheden van het geval. Per schadegeval zal dit beoordeeld moeten worden. Heeft u een vraag met betrekking tot exoneratieborden of schade bij laden en lossen? Neem  gerust contact met ons op. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief