Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/12 BTW verklaring aandachtspunt bij aankoop van een gebruikt pleziervaartuig

Gepubliceerd op 14 september 2021

Wij ontvangen regelmatig adviesverzoeken of meldingen van geschillen met betrekking tot het ontbreken van een btw-verklaring na de koop en/of verkoop van pleziervaartuigen. In veel contracten staat bepaald dat een vaartuig btw-vrij wordt geleverd. Echter, vaak wordt niet gespecificeerd wat voor bewijs hiervoor moet worden meegeleverd. Een btw-verklaring kan aantonen dat in het verleden -vaak bij eerste aankoop- aan de Nederlandse Belastingdienst omzetbelasting (btw) over het vaartuig is betaald en deze btw niet is terugbetaald.  

In een onlangs gemeld geschil wilde een  potentiele koper van een pleziervaartuig bewijs ontvangen dat het schip daadwerkelijk btw-vrij kon worden overgedragen. Het schip was eerder btw-vrij gekocht maar er was bij de koop geen btw-verklaring overhandigd. Deze verzekerde wilde alsnog de verklaring bemachtigen maar kreeg van de toenmalige verkoper te horen dat ook deze geen verklaring had. Verzekerde moest toen een nieuwe btw-verklaring aanvragen waarvan de kosten al snel tot Euro 1.000 kunnen oplopen. Vervolgens hebben wij, namens de verzekerde, de oorspronkelijke verkoper aangeschreven met het verzoek de verzekerde schadeloos te stellen voor het opvragen van een dergelijke verklaring.

Om dit soort situaties te voorkomen adviseren wij om in een koopovereenkomst expliciet op te nemen dat het vaartuig vrij van enige btw-lasten is en dat de verkoper de koper van een btw-verklaring voorziet. De verklaring zal bij de overdracht beschikbaar moeten worden gesteld als enig schriftelijk bewijs, evenals bijvoorbeeld de oorspronkelijke aankoopfactuur. Hiermee voorkomt u dat u vervolgens jaren later bij een eventuele verkoop een nieuwe verklaring moet opvragen met het risico dat u de kosten daarvan voor eigen rekening moet nemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief