Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/10 Tijdelijke PEC’s (Pilotage Exemption Certificates) Loodsplicht nieuwe stijl moet voor 1 juli zijn aangevraagd

Gepubliceerd op 1 juni 2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt er nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de loodsplicht in het Noordzeekanaalgebied. In grote lijnen houdt deze wijziging in dat er vernieuwde PEC-structuur is ingevoerd en dat het Register Kleine Zeeschepen en de ontheffingsmogelijkheid van loodsplicht voor zeeschepen tot 95 meter zijn verdwenen.

Aanvragen voor de overgangsregeling dienen voor 1 juli aanstaande ingediend te worden. Het betreft de tijdelijke PEC Kleine Zeeschepen en de tijdelijke PEC voor zand- en grindschepen en heeft daarnaast betrekking op schepen die in 2019 en/of 2020 in één of alle zeehavengebieden zijn geweest. Per gebied, schip en kapitein/eerste stuurman dient een PEC aangevraagd te worden. Voor tijdelijke PEC voor kleine zeeschepen komen enkel schepen in aanmerking die in het voormalige Register Kleine Zeeschepen stonden. De tijdelijke PEC’s kunnen worden verstrekt aan de kapitein of eerste stuurman.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de informatiegids PEC’s:
https://www.portofamsterdam.com/sites/default/files/2021-1/Informatiegids%20PECs_0.pdf

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief