Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/07 Update verstekelingen

Gepubliceerd op 19 april 2021

Gedurende het afgelopen najaar hebben wij een toename vastgesteld van het aantal verstekelingen dat via de schepen van onze leden het Verenigd Koninkrijk trachtte te bereiken. Aan de hand van het eerste kwartaal stellen wij vast dat deze trend in 2021 verder doorzet en wij willen onze leden er dan ook op attent maken dat extra waakzaamheid is geboden wanneer zij Engelse havens aandoen vanuit het Europese en/of Afrikaanse vasteland, met in het bijzonder Noord-Spaanse, Franse en Noord-Afrikaanse havens. Het dient ook te worden benadrukt dat vooral schepen die op vaste rotatie op Engelse havens varen een doelwit vormen.

De aanwezigheid van verstekelingen aan boord kan niet alleen een potentieel gevaar vormen voor de veiligheid van het schip en bemanning, maar leidt in de meeste gevallen tot vertraging en extra kosten. Daarnaast zien wij post-brexit een verharding in de opstelling van de UK Border Force en is er een tendens waarneembaar waarbij de UK Border Force de scheepseigenaar verplicht om de verstekelingen op eigen middelen te repatriëren. Daarnaast bestaat het risico van boetes die wordt opgelegd aan de eigenaar (deze wordt standaard vastgesteld op GBP 2000 per verstekeling). 

Wij adviseren onze leden en de bemanning van hun schepen om alert te zijn wanneer hun schepen Noord-Spaanse,  Franse, en Noord-Afrikaanse havens aandoen met name als vervolgens op Groot Brittannië wordt gevaren. Wij verwijzen hierbij specifiek naar de aanbevelingen die vermeld staan in onze Loss Prevention guide Stowaways (te downloaden via de NNPC website) en het is aan te raden dat de scheepsbemanning met deze richtlijnen wordt gefamiliariseerd.  Het is daarbij van belang dat de maatregelen die het schip neemt goed worden gedocumenteerd, zodat dit eventueel kan worden gebruikt ter verdediging van de belangen van de eigenaar wanneer er een boete wordt opgelegd door de Engelse autoriteiten.

Ingeval onze assistentie nodig is, of in geval van specifieke vragen of problemen met betrekking tot deze kwestie,  kunnen leden altijd contact met ons opnemen via

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief