Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/06 De afzender is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar verstrekte ladingspecificaties

Gepubliceerd op 7 april 2021

In september 2014 hebben wij een zaak in behandeling genomen namens een binnenvaartschip waarbij een projectlading die aan dek was geladen een brug had geraakt. De lading was als gevolg van de aanvaring aan de bovenkant ernstig beschadigd en een omvangrijke vordering werd tegen het binnenvaartschip ingediend. De kwestie werd pas na een aantal jaren na het incident voorgelegd aan de rechtbank van Rotterdam die moest beslissen over de aansprakelijkheid van het schip. Aangezien er geen hoger beroep werd aangetekend en de uitspraak in eerste aanleg nu definitief is kunnen wij verslag doen van deze kwestie.

Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de aanraking met de brug kwam naar voren dat de aflader had opgegeven dat de lading 12 meter hoog was terwijl dit 13 meter bleek te zijn. Aangezien de scheepseigenaar de opgegeven afmetingen had gebruikt bij het voorbereiden van de reis was duidelijk dat de oorzaak van het incident was terug te leiden tot het opgeven van onjuiste ladinginformatie. Naar het oordeel van de rechter had de schipper voldoende marge in acht genomen indien hij van de opgegeven 12 meter was uitgegaan en had hij dit verschil niet met het blote oog kunnen waarnemen. De rechtbank oordeelde dat conform artikel 6 van het CMNI de afzender en de bevrachter in moeten staan voor de juistheid van de specificaties van de lading die met de vervoerder worden gecommuniceerd. Zij zijn derhalve verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voor de vervoerder ontstaan als de specificaties onjuist blijken te zijn (artikel 8 CMNI). Dit houdt ook in dat de vervoerder op haar beurt niet aansprakelijk voor de geleden ladingschade. Op basis hiervan kon de rechter niet anders beslissen dan de vervoerder in het gelijk te stellen en te oordelen dat hij niet aansprakelijk was voor de schade aan de lading of de verdere gevolgen van het incident.

Uiteraard zijn wij tevreden met de uitkomst van de procedure. Wel willen wij alle leden en verzekerden adviseren om voorafgaand aan elke reis de volledige specificatie van de lading op te vragen en in het geval van twijfel meteen bij de bevrachter en aflader melding te doen met het verzoek de juistheid van de opgegeven specificatie te bevestigen. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief