Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/05 De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten(update)

Gepubliceerd op 16 maart 2021

Update van ons nieuws van 20 januari 2021.

Op basis van de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen ondernemingen in aanmerking komen voor een subsidie. Al veel verzekerden hebben hiervan gebruik gemaakt. Vanaf 2021 gelden een aantal nieuwe bepalingen in het voordeel van verzekerden, waarvan wij twee hieronder zullen toelichten.

 1. Ingeschreven bedrijfsactiviteiten op 15 maart 2020.

  De TVL wordt toegekend op basis van de SBI-codes die op peildatum 15 maart 2020 in de KvK-registratie van de aanvrager waren ingeschreven. Het RVO hield voorheen geen rekening met SBI-codes die op 15 maart 2020 niet stonden ingeschreven. Een groot aantal verzekerden liep hierdoor TVL mis, doordat niet de juiste of volledige SBI-codes waren ingeschreven in de handelsregistratie.

  Om tegemoet te komen aan deze ondernemers zal het per Q1 2021 mogelijk worden gemaakt rekening te houden met feitelijke bedrijfsactiviteiten die niet op de peildatum stonden ingeschreven. De ondernemer zal dit dan wel met bewijzen moeten aantonen.

  De TVL-regeling zal hier binnenkort op worden aangepast.

  Let op: mocht u het oneens zijn met de beslissing op uw TVL-aanvraag, omdat TVL is toegekend op basis van een onjuiste SBI-code of om een andere reden, ga dan tijdig in bezwaar en beroep. Alleen langs die weg kunt u een nadere onderbouwing geven op grond waarvan zal worden beoordeeld of u alsnog een hogere TVL-subsidie toegekend krijgt. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.
   
 2. Hoogte tegemoetkoming kan oplopen tot 100%

  Vanaf Q1 2021 kan de hoogte van de TVL-subsidie oplopen tot 85% van de vaste lasten, en in Q2 zelfs tot 100%.

  Bij de berekening van vaste lasten wordt niet uitgegaan van uw werkelijke vaste lasten, maar van vastgestelde branchegemiddelden.

Voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een aanvraag voor de TVL-regeling voor het eerste kwartaal van 2021 kan nog worden ingediend tot 30 april 2021, 17:00 uur.

Indien u advies wenst met betrekking tot het aanvragen van subsidie op grond van de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan kunt u contact met ons opnemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief