Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2021/02 De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten(TVL)

Gepubliceerd op 20 januari 2021

Als gevolg van de coronamaatregelen lijden veel ondernemingen omzetverlies. Op basis van De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen mkb ondernemers (maximaal 250 werknemers) en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen in aanmerking komen voor een subsidie. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten van de getroffen onderneming. Het aandeel vaste lasten in de omzet is bepaald op branche-niveau. Het percentage is opgenomen in de bijlage bij de TVL en varieert van 4% tot 72%. Met betrekking tot de voorwaarden die van toepassing zijn merken wij het volgende op:

  1. De onderneming dient op 15 maart 2020 ingeschreven te hebben gestaan in het Handelsregister van Kamer van Koophandel. De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) is daarbij leidend vaak ook voor de hoogte van de subsidie.
  2. Een aantal bij de NNPC verzekerde ondernemingen heeft problemen ondervonden bij de aanvraag van de subsidie TVL omdat de registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet juist was, bijvoorbeeld omdat hun SBI-codes niet meer overeenkwamen met hun werkelijke activiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om zelf de juistheid van de SBI-code en vermelding in het Handelsregister KvK te controleren.
  3. Onlangs heeft Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in drietal zaken bepaald dat voor de toekenning van de TVL-subsidie de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is indien er meerdere bedrijfsactiviteiten in het Handelsregister staan vermeld. De Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat was bij de berekening van de hoogte van de TVL-subsidie uitgegaan van de volgorde waarin de KvK de bedrijfsactiviteiten van de onderneming in het Handelsregister registreert. Het college heeft bepaald dat de volgorde niet automatisch bepalend is indien de onderneming de conclusie bestrijdt. Het college heeft de betreffende ondernemers die met meerdere activiteiten staan ingeschreven zijn door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in het gelijk gesteld en de staatssecretaris opdracht gegeven het gebrek uiterlijk 22 januari 2021 in de toepassing te herstellen.

Voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Wij wijzen u erop dat de aanvraag voor de TVL-regeling voor het vierde kwartaal (TVL Q4 2020) ingediend kan worden tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.

Indien u advies wenst met betrekking tot het aanvragen van subsidie op grond van de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunt u contact met ons opnemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief