Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/9 Prolongatie update K&R - wijziging uitgesloten gebieden

Gepubliceerd op 30 maart 2020

Via dit artikel willen wij u graag informeren over belangrijke wijzigingen met betrekking tot de Kidnap & Ransom (K&R)verzekering als gevolg van de prolongatie van deze verzekering. Zoals bekend heeft de NNPC voor haar leden een K&R verzekering afgesloten bij Aspen. Deze verzekering is per 29 maart 2020 weer voor één jaar verlengd en biedt leden van de NNPC een kosteloze dekking tegen de financiële risico’s van piraterij.

De K&R verzekering van Aspen kent wereldwijd slechts een paar uitgesloten gebieden. Zo zijn alleen Yemen en Somalië compleet uitgesloten van de K&R dekking. Daarnaast zijn er slechts 2 gebieden waarvoor standaard een aanvullende premie van toepassing is: de Golf van Guinea en de Indische Oceaan/Golf van Aden. Het afgelopen jaar waren de coördinaten van deze gebieden exact gelijkt aan de coördinaten zoals vermeld op de “Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas”, beter bekend als JWLA-024.

Vanaf 29 maart 2020 wordt het uitgesloten gebied in de Golf van Guinea echter verder uitgebreid en dient er aanvullende K&R dekking uitgenomen te worden voor alle reizen door/naar de wateren ten noorden van 1°N in de Golf van Guinea (dit was voorheen 3°N ). Hierdoor worden ook de wateren van Kameroen, Nigeria en (een deel van) Soa Tome & Principe uitgesloten van de wereldwijde dekking. Om hier een beter beeld bij te krijgen delen wij ter illustratie graag de volgende kaart met u ter indicatie:

kaart

De rode lijn toont de grens tussen wereldwijde dekking en het uitgesloten gebied.  
Naast de uitbreiding van het uitgesloten gebied is ook de premie voor de aanvullende dekking gestegen en zijn de voorwaarden voor wat betreft de minimale vrij boord aangescherpt.

Voor wat betreft het gebied in de Indische Oceaan/Golf van Aden kunnen wij bevestigen dat dit gebied gelijk blijft aan de JWLA-024. De premie voor de aanvullende dekking is daarentegen wel aangepast, deze is namelijk iets verlaagd ten opzichte van vorig jaar.

Verder is het ook dit jaar zo dat u reizen door/naar de andere JWLA-gebieden van tevoren bij onze afdeling Underwriting dient aan te melden alvorens wij de dekking kunnen garanderen.

Kort samengevat betekent dit dat wanneer u gebruik wenst te maken van de K&R-verzekering voor NNPC leden dat u alle reizen door of naar de Golf van Guinea of een JWLA gebied van tevoren bij ons dient aan te melden. Vaak kunnen wij binnen een dag de dekking bevestigen. Wel kan het zo zijn dat er voor bepaalde gebieden aanvullende eisen gesteld worden zoals de aanwezigheid van een citadel, bewakers, prikkeldraad etc. en/of een aanvullende premie gevraagd kan worden voordat wij de K&R-dekking kunnen bevestigen.

Mocht u vragen hebben over deze wijzigingen of graag een offerte willen ontvangen voor een aankomende reis door een risico gebied dan kunt u contact opnemen met de afdeling Underwriting via .

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief