Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/7 Voorschriften van de Volksrepubliek China inzake het voorkomen en bestrijden van milieuverontreiniging door schepen

Gepubliceerd op 24 maart 2020

Wij verwijzen naar het artikel van 15 juni 2015 over China Spill Response Contract, waarin wordt ingegaan op de preventie en bestrijding van milieuverontreiniging door schepen en het afsluiten van een overeenkomst met een Ship Pollution Response Organization (SPRO). Deze overeenkomst dient te zijn afgesloten voordat een schip een haven in de Volksrepubliek China aandoet en is verplicht voor alle eigenaren en/of exploitanten van:

(a) een schip dat vervuilende en gevaarlijke ladingen in bulk vervoert;  
(b) elk ander schip van meer dan 10.000 GT.

Onlangs heeft het Agentschap voor maritieme veiligheid van de Volksrepubliek China (MSA) nieuwe overheidsmaatregelen gepubliceerd inzake het “Ship Pollution Response Regime”. Deze maatregelen zijn ingegaan per 1 maart 2020.

In samenhang met die nieuwe maatregelen heeft het MSA ook een register van in vloeibare vorm vervoerde gevaarlijke bulkladingen gepubliceerd waarvoor men oil booms moet inzetten tijdens ladingsoperaties of een overeenkomst met een SPRO moet worden afgesloten.

Zoals blijkt uit de bijgewerkte SPRO-tabel (appendix A) is er geen materiële wijziging van de SPRO-eisen. Als gevolg hiervan zult u echter vanaf 1 maart 2020 geen SPRO-overeenkomsten meer nodig hebben voor een van de volgende zaken:

  • Elk schip onder 10.000 GT in ballast of met een vloeibare lading in bulk die niet in het register is opgenomen;
  • Elk schip, ongeacht de grootte ervan, dat wordt aangedreven met schone brandstoffen en dat één van de volgende ladingen vervoert:
    (i) een vloeibare lading maar niet in bulk (zelfs als die vloeistof in het register staat); 
    (ii) een vloeistof in bulk die niet in het register staat vermeld; 
    (iii) een niet-vloeibare (d.w.z. vaste) lading. 

Het register is vooralsnog alleen in het Chinees beschikbaar en te vinden op de website van de MSA.

Op grond van de nieuwe maatregelen publiceert de MSA niet langer haar eigen aanbevolen SPRO-overeenkomst en zijn partijen vrij om over alle voorwaarden te onderhandelen. De “China Diving and Salvage Assocation” (CDSA) heeft een nieuw comité opgericht dat de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de opleiding en de beoordeling van de SPRO's, het opzetten van een centrale database met  informatie over die SPRO’s en de onderhandelingen over de contractvoorwaarden. Deze commissie staat echter nog in de kinderschoenen en wij adviseren dan ook om advies in te winnen bij uw lokale agent als u op zoek bent naar een geschikte SPRO voor een bepaalde haven.

De International Group (IG) heeft reeds in 2015 een voorbeeld SPRO-overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst kunt u ongewijzigd blijven gebruiken. 
Krijgt u echter het verzoek om deze te wijzigen dan willen we u adviseren om contact met de NNPC op te nemen, zodat wij kunnen nagaan of deze wijziging gevolgen heeft voor uw dekking. Voor de volledigheid hebben wij een kopie van het aanbevolen contract als appendix B toegevoegd. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief