Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/6 Update: Coronavirus

Gepubliceerd op 12 maart 2020

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en adviezen.

  • Het aantal coronabesmettingen neemt in Europa dagelijks toe als gevolg waarvan overheden in toenemende mate maatregelen treffen ten behoeve van het voorkomen en beperken van de epidemie.
  • Een aantal landen (waaronder Australië, Roemenië en Algerije) hanteert een “floating quarantine zone” in één of meer havens. Wanneer een schip een risicogebied heeft bezocht moet het schip voor een bepaalde periode in quarantaine liggen buiten de haven om er zeker van te zijn dat er geen bemanningsleden besmet zijn.
  • In Chinese havens zijn laad- en losactiviteiten in veel havens vertraagd door het gebrek aan stuwadoors. Daarnaast zijn er logistieke problemen bij de aanvoer vanuit het binnenland. Het aantal scheepsbewegingen vanuit China is ook aanzienlijk verminderd.
  • Binnen Europa zijn er ook extra veiligheidsmaatregelen getroffen waarbij in meerdere havens controles vooraf moeten plaatsvinden en/of de kapitein voor aankomst een overzicht dient aan te leveren met betrekking tot de laatste tien bezochte havens en de gezondheid van de bemanning.
  • Wij adviseren om vooraf tijdig met de agent in de desbetreffende haven contact op te nemen, zodat van tevoren bekend is welke maatregelen er gelden in die haven en welk risico u loopt.
  • Wij adviseren om bij het afsluiten van een nieuwe reis de “BIMCO Infectious or Contagious Diseases Clause for Time Charter Parties 2015” of de “BIMCO Infectious or Contagious Diseases Clause for Voyage Charter Parties 2015” op te nemen in de voorwaarden.

Wij begrijpen van onze leden en correspondenten dat de directe operationele problemen vooralsnog naar omstandigheden beperkt zijn gebleven, maar we zullen ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden. Wij verwijzen overigens graag naar de circulaires van de IMO, beschikbaar op hun website.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief