Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/5 Naheffing Accijns: Solvent Yellow 124 (update)

Gepubliceerd op 5 maart 2020

In jaargang 2019/16 schreven wij al over een aantal gevallen waarbij de Nederlandse Douane een naheffingsaanslag oplegde vanwege een afwijkende concentratie van het herkenningsmiddel “Solvent Yellow 124”. Dit op grond van de Uitvoeringsregeling Accijns. In de bezwaar- en rechtsprocedures die hierop volgden werd in het merendeel in het nadeel van scheepseigenaren besloten.

Een positieve uitzondering hierop betrof een uitspraak van Rechtbank Gelderland – de scheepseigenaar werd in het gelijk gesteld. De douane ging hiertegen echter in hoger beroep en daar heeft het Hof inmiddels de volgende uitspraak in gedaan:

  • De monsters zijn bevoegdelijk en op correcte wijze genomen en geanalyseerd;
  • De bewijslast ligt bij de partij die zich beroept op de vrijstelling;
  • Hoe de afwijkende concentratie tot stand is gekomen, is niet relevant voor de inspecteur.

Het hof komt tot de conclusie dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd en de eerdere uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd, waarmee een succesvol bezwaar tegen de naheffingsaanslag bij afwijkende concentratie van het herkenningsmiddel “Solvent Yellow 124” aanzienlijk wordt verminderd.

Wij herhalen het advies aan onze leden en verzekerden om bij het bunkeren en gebruik van accijnsvrije brandstof de volgende maatregelen te treffen:

  • Bewaar alle aankoop- en leveringsdocumenten;
  • Neem per levering verzegelde monsters van de bunkers;
  • Zorg bij een eventuele inspectie van de douane dat duplicaatmonsters worden genomen en aan boord te blijven; en
  • Reageer tijdig op eventuele communicatie of uitnodigingen van de douane naar aanleiding van een inspectie.

Aangezien de douane in sommige gevallen na lange tijd met een naheffing komt, raden wij u aan om de informatie zo lang mogelijk te bewaren.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief