Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/39 Strengere straffen en boetes voor olieverontreiniging in Californië

Gepubliceerd op 28 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 zullen er strengere straffen en boetes gelden voor schaden die het gevolg zijn van olieverontreiniging door schepen in de wateren van de staat Californië.

Zo zal de hoogte van een aantal reeds bestaande boetes worden verdubbeld tot een maximum van USD 1.000.000 voor elke overtreding waarbij iedere dag of gedeelte van een dag waarop die overtreding zich voordoet als een afzonderlijke overtreding wordt gezien. Daarnaast krijgen de rechtbanken de bevoegdheid om een nieuwe en extra boete op te leggen van maximaal USD 1.000 per gallon gemorste olie boven 1.000 gallon.

De P&I dekking van de NNPC kent reeds een aparte dekking voor de schade door olieverontreiniging. Deze dekking kent een verzekeringslimiet van USD 1.000.000.000 per schip en zal onveranderd van kracht blijven.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief