Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/38 Verborgen gebreken en ‘as is where is’

Gepubliceerd op 18 december 2020

Regelmatig ontvangen wij een verzoek om te assisteren na het constateren van gebreken na aankoop of verkoop van een schip. Wanneer wij een dergelijk verzoek krijgen dan zal de rechtspositie aan de hand van het koopcontract beoordeeld moeten worden.

Uiteraard zijn er vele invalshoeken die van belang zijn voor de rechtspositie, maar vaak staat er in het koopcontract een bepaling dat het schip ‘as is where is’ wordt verkocht. Dit houdt kort gezegd in dat het wordt verkocht in de staat waarin het schip zich op dat moment bevindt. Voor de koper is deze bepaling relevant omdat dit mogelijk invloed heeft op de rechtspositie na aankoop. 

Bij een beroep op verborgen gebreken zal juridisch gezien eerst gekeken moeten worden naar de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper. De verkoper dient relevante zaken voor de verkoop aan de koper te melden, echter de koper heeft een plicht om zelf gedegen onderzoek te (laten) doen. In de rechtspraak zien wij dat er grote waarde wordt gehecht aan de onderzoeksplicht.  Tevens wordt de rechtspositie nog verder bemoeilijkt wanneer men in de koopovereenkomst de ‘as is where is’-bepaling heeft opgenomen. 

Nu wordt er wel gesteld dat de ‘as is where is’-bepaling op zich geen verdergaande beperking heeft op de huidige regelgeving van conform leveren en de aansprakelijkheid van verborgen gebreken. In het kader hiervan merken wij op dat er in het koopcontract vaak nog expliciet toegevoegd wordt dat het schip ‘as is where is’ wordt geleverd met ‘al haar zichtbare en onzichtbare gebreken’. 

Bovenstaand in acht nemend adviseren wij u voor het tekenen van de koopovereenkomst te controleren of deze bepaling in de koopovereenkomst is opgenomen en, indien het geval, er bewust van te zijn dat dit mogelijk invloed heeft op uw rechtpositie bij naar boven komende gebreken. Wij raden u dan ook aan, bij een dergelijke bepaling, om de staat van het schip goed in kaart te (laten) brengen door middel van een gedegen onderzoek vooraf.  

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief