Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/34 Aandachtspunten bij de aankoop van een tweedehands pleziervaartuig

Gepubliceerd op 30 oktober 2020

Tijdens het aankopen van een tweedehands pleziervaartuig denkt u natuurlijk vooral aan de voordelen van het gebruik, maar wat als u na aankoop constateert dat het vaartuig gebreken heeft en u de verkoper hiervoor aansprakelijk wilt stellen? Wat zijn de maatregelen die u als koper kunt nemen en waar moet u op letten?

  • Wij adviseren om altijd de aankoop schriftelijk vast te leggen, ongeacht de waarde of omvang van het vaartuig. Let daarbij vooral op de voorwaarden omtrent de staat van het vaartuig bij levering. Wordt het schip overgedragen in de staat waarin het zich bevindt? Wordt er door een expert een aankoopkeuring verricht? Garandeert de verkoper de staat van het schip?
  • Als koper heeft u een onderzoeksplicht. U dient de staat van het vaartuig zo goed mogelijk te onderzoeken. Aan uw onderzoeksplicht stelt de wet zwaardere eisen als het de aankoop van een reeds gebruikt vaartuig betreft. Zo dient u als koper van een tweedehands vaartuig er rekening mee te houden dat gezien de leeftijd van het vaartuig er in zekere mate sprake is van gebruikssporen en mogelijk achterstallig onderhoud. In het kader van deze plicht dient u ook vooraf vragen te stellen aan de verkoper als u twijfel heeft over bepaalde eigenschappen.
  • De verkoper heeft op grond van de wet een mededelingsplicht en dient u op de hoogte te stellen van: gebreken die ten tijde van de overdracht bij de verkoper bekend zijn, en ook van gebreken die het normaal gebruik van het schip niet in de weg staan. Of de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld zal echter vaak afhangen of het gebrek tijdens het bezichtigen van het vaartuig voor u niet zichtbaar was en de verkoper u van het gebrek niet op de hoogte heeft gesteld. 
  • Zodra u na de aankoop van een vaartuig constateert dat het schip gebreken heeft is het van belang zo spoedig mogelijk de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. In een ingebrekestelling dient u duidelijk aan te geven welk gebrek is geconstateerd en de verkoper te sommeren om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.

Wij adviseren om bij voorkeur de staat van een tweedehands pleziervaartuig altijd voor aankoop te controleren door middel van een aankoopkeuring. Mocht u bij het opstellen van een aankoopcontract of een ingebrekestelling assistentie nodig hebben dan kunt u daarover contact met ons opnemen. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief