Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/33 Vervolgupdate corona

Gepubliceerd op 12 oktober 2020

Deze update is een vervolg op onze ‘’Jaargang 2020/21 Update corona’’
In veel landen neemt het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen steeds verder toe. Het coronavirus heeft er in de afgelopen maanden voor gezorgd dat vrijwel alle landen wereldwijd voorzorgsmaatregelen hebben genomen en uiteenlopende beperkingen hebben ingesteld. Wij benoemen hieronder de belangrijkste ontwikkelingen:
 

  1. Frankrijk: Op 10 september jl. heeft Frankrijk bevestigd dat alle havenactiviteiten normaal en met minimale vertragingen verlopen. Surveyors worden toegelaten op schepen en zijn verplicht zich te houden aan de relevante veiligheidsmaatregelen. Wij verwijzen u voor de goede orde nog naar de ‘’Inventory of measures related to Coronavirus for French Ports’
  2. Italië: Alle havenactiviteiten in Italië verlopen normaal en de aanwezigheid van surveyors wordt niet beïnvloed. In Napels moeten alle schepen die in de haven aankomen voor aankomst een aanvraag indienen voor “Sanitary Free Pratique”. Wanneer free pratique wordt verleend, mogen zeevarenden aan wal gaan wanneer het schip kan aantonen dat ze gedurende 14 dagen voorafgaand aan de aankomst in Napels niet in uitgesloten gebieden zijn geweest.
  3. Argentinië: Pandi Liquidadores adviseert dat de bemanning niet aan wal mag komen. Externe personen mogen alleen met toestemming vooraf aan boord.
  4. Venezuela: Venepandi adviseert dat er in het hele land een brandstoftekort is en dat luchthavens gesloten zijn. Havenactiviteiten door het hele land worden normaal uitgevoerd,wel zijn er per haven veiligheidsmaatregelen van toepassing. Er worden aan boord geen tests gedaan voor COVID-19, tenzij de kapitein gevallen van COVID-19 meldt. Externe personen mogen ook hier alleen met toestemming vooraf aan boord.

Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de maatregelen per land aanzienlijk verschillen. Wij adviseren leden om regelmatig updates per haven te vragen aan de desbetreffende agent voor wat betreft de geldende restricties. Bij eventuele vragen kunnen onze leden uiteraard altijd contact met ons opnemen via .

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief