Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/30 Stremmingen

Gepubliceerd op 30 september 2020

Een vaak bij ons terugkerend onderwerp in het kader van binnenvaart rechtsbijstand is  stremmingen. Een stremming kan meerdere oorzaken hebben, zoals onderhoud aan een brug of sluis, een aanvaring of bij laag water. Wat de reden dan ook is, het levert hinder op en kan voor u tijdverlies als gevolg hebben. De vraag die bij een stremming regelmatig aan ons wordt voorgelegd is of een verzekerde recht heeft op schadevergoeding of andere vorm van compensatie. We hopen door middel van dit artikel enige duidelijkheid te geven over dit onderwerp.

  • Allereerst zal gekeken moeten worden naar de oorzaak van de stremming. De oorzaak is vaak bepalend voor de vraag of een derde partij of overheidsinstantie aansprakelijk kan worden gesteld. Een stremming als gevolg van een aanvaring zal in de meeste gevallen eerder leiden tot aansprakelijkheid dan een mankement aan een brug.
  • Ten tweede dient gekeken te worden naar welke partij de schade heeft veroorzaakt. Een bedrijf of particulier kan eventueel civielrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Indien een overheidsorgaan de schade heeft veroorzaakt kan gekeken worden of deze aansprakelijk kan worden gehouden of dat verzekerde op enige andere wijze aanspraak kan maken op compensatie. Wij adviseren bij uw verzekeraar na te gaan of u in aanmerking komt voor compensatie onder een eventueel uitgenomen stremmingsverzekering.
  • Indien een derde partij voor de stremming aansprakelijk kan worden gesteld zal uw vordering moeten worden onderbouwd. U zal moeten aantonen welke vertraging u als een direct gevolg van de stremming heeft opgelopen en welke schade u heeft geleden. Dit zal aangetoond moeten worden aan de hand van uw bevrachtingsovereenkomsten of gemiddeld inkomen gedurende de periode voor en/of na de stremming.
  • In het geval van een stremming als gevolg van rechtmatig overheidshandelen, bijvoorbeeld in het geval van onderhoud, bestaat de kans dat u aanspraak kan maken op nadeelcompensatie. Voor een verdere uitwerking en uitleg hiervan verwijzen wij u naar ‘Jaargang 2018/22’.

Zoals u wellicht begrijpt komt er bij stremmingen veel kijken en hangt het echt van de situatie en omstandigheden af of er sprake is van (on)rechtmatig (overheids-)handelen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wij adviseren u dan ook vooral om bij een stremming direct contact op te nemen om uw rechtspositie te beoordelen en het nodige bewijs te verzamelen voor wat betreft de oorzaak en gevolgen van de stremming.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief