Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/4 Voorstel strengere voorschriften voor brandveiligheid containerschepen

Gepubliceerd op 28 februari 2020

De International Union of Marine Insurance (IUMI) heeft onlangs een voorstel gedaan bij de International Maritime Organisation (IMO) met betrekking tot  brandvoorschriften op containerschepen. Door de sprong in omvang en complexiteit van de containerschepen in de afgelopen twintig jaar zijn de huidige voorschriften van de International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) ontoereikend om de veiligheid te waarborgen op deze schepen volgens IUMI.

Het voorstel geeft de volgende aanbevelingen:

  • Een schip moet beschikken over brandbestrijdingssystemen die het mogelijk maken om brandcompartimenten te scheiden waardoor brand geïsoleerd kan worden om zo verspreiding van de brand te voorkomen;
  • Systemen aan boord dienen vervolgens de containers af te kunnen koelen en op een gecontroleerde manier te laten uitbranden;
  • Verbeterde branddetectiesystemen moeten aan boord aanwezig zijn om brand snel te kunnen identificeren en daarop te kunnen reageren; en
  • Betere preventiemaatregelen moet worden ingesteld om te voorkomen dat lading onjuist wordt omschreven en aan boord komt zonder voldoende waarschuwing en voorzorgsmaatregelen.

Deze aanbevelingen zijn een reactie op het feit dat in de afgelopen tweede decennia de vrachtcapaciteit van containerschepen is toegenomen van vier miljoen TEU in 2000 tot twintig miljoen TEU in 2019. In de periode tussen 2000 en 2015 zijn in totaal 56 branden gerapporteerd met een totale schade van meer dan één miljard dollar. Het voorstel zal in mei 2020 worden voorgelegd aan de Commissie Maritieme veiligheid van de IMO.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief