Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/29 – Elektronische logboeken onder het MARPOL-Verdrag

Gepubliceerd op 31 augustus 2020

Binnen het MARPOL-verdrag (Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) is één van de belangrijkste elementen het nauwkeurig in een logboek bijhouden van de aanwezigheid en lozingen van de stoffen aan boord die gevaarlijk zijn voor het milieu.

Vanaf 1 oktober 2020 worden een aantal wijzigingen aangebracht in MARPOL-bijlage I, II, V, VI en in de NOx Technische code die betrekking hebben op het gebruik van elektronische logboeken.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op:

  • Olie logboek deel 1 en 2;
  • Lading logboek;
  • Afval logboek deel 1 en 2;
  • Logboek voor ozonafbrekende stoffen;
  • Logboek van de aan/uit status van de dieselmotoren;
  • Logboek voor de omschakeling van brandstof;
  • Logboek voor de motorparameters.

Het digitale logboek dient beoordeeld te worden door de “Vlaggenadministratie”, waarna een schriftelijke bevestiging (Declaration of Marpol Electronic Record Book) zal worden afgegeven. Een kopie van deze verklaring dient altijd aan boord aanwezig te zijn. Daarnaast dienen de logboeken en bijbehorende data goed gearchiveerd te worden voor het geval deze data later nodig is ter controle op eventuele fouten of gebreken in het logboek. Dergelijke fouten of gebreken kunnen leiden tot beslaglegging en/of het opleggen van geldboetes door Port State Control.

Wij adviseren om de volgende informatiegidsen te raadplegen in verband met het bijhouden van een elektronisch logboek:

  • IMO-richtlijnen voor het opnemen van operaties in het oliejournaal, deel I - Machineruimte operaties (alle schepen);INTERTANKO - Een gids voor correcte invoer in het oliejournaal (deel I - Machineruimte operaties);
  • INTERTANKO - Een gids voor correcte invoer in het oliejournaal (Deel II - Lading-/ ballastoperaties).

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief