Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/27 Aanpassing wet van de Volksrepubliek China (VRC) inzake de preventie en bestrijding van milieuvervuiling door vaste afvalstoffen - per 1 september 2020

Gepubliceerd op 24 augustus 2020

De huidige VRC wet inzake de preventie en bestrijding van milieuvervuiling door vaste afvalstoffen verbiedt de invoer, het storten en het afvoeren van zowel vaste afvalstoffen (tenzij hiervoor een specifieke invoervergunning is afgegeven), als gevaarlijke afvalstoffen.

Deze wet is van kracht sinds 1 augustus 2011 en zal per 1 september 2020 worden aangepast. Zo worden zowel de vervoerder als de importeur van het afval hoofdelijk aansprakelijk voor de terugzending en afvoer van het vaste afval wanneer dat type afval verboden is en/of er geen goede vergunning is verkregen, en worden de boetes voor overtredingen aanzienlijk verhoogd.

De vaste afvalstoffen die niet mogen worden ingevoerd, gestort en afgevoerd in de VRC en/of waarvoor een invoervergunning is vereist, zijn opgenomen in de catalogi van vaste afvalstoffen die in 2017 en 2018 door de bevoegde diensten van de VRC worden gepubliceerd en aangepast. Zij zijn als volgt aan dit bericht gehecht: 

  • Annex I - Catalogus van vaste afvalstoffen die niet in de VRC mogen worden ingevoerd;
  • Annex II - Catalogus van vaste afvalstoffen die als grondstof kunnen worden gebruikt onder de invoerbeperkingen en die kunnen worden ingevoerd met een invoervergunning van de VRC voor beperkte vaste afvalstoffen die als grondstof kunnen worden gebruikt, maar die vanaf 1 januari 2021 niet meer mogen worden ingevoerd;
  • Annex III - Catalogus van vaste afvalstoffen die als grondstof kunnen worden gebruikt en waarvoor geen invoerbeperkingen gelden maar vanaf 1 januari 2021 niet meer mogen worden ingevoerd;
  • Bijlage IV - Catalogus van gevaarlijke afvalstoffen waarvan de import reeds verboden is en zal blijven.  

De VRC is verder van plan om de invoer van vaste afvalstoffen in de tweede helft van 2020 verder te verminderen en met ingang van 01 januari 2020 zelfs volledig stop te zetten Als gevolg daarvan zal vanaf deze datum het vergunningenstelsel voor de invoer van vaste afvalstoffen dan ook niet langer van kracht zijn. 

Indien u van plan bent om naar de VRC te gaan dan willen we u adviseren om voorzichtig te zijn en waakzaam te blijven voor wat betreft alle activiteiten die onder het toepassingsgebied van deze wet kunnen vallen. Wij verwachten namelijk dat de VRC het aantal inspecties van lading en de quarantaine van ingevoerde vaste afvalstoffen op zal voeren in een poging om de aanpassingen te handhaven. Ook adviseren we om van te voren een grondig onderzoek uit te voeren waarbij elk verzoek om afval naar China te vervoeren zorgvuldig wordt gecontroleerd om verdenking van smokkel te voorkomen en zo mogelijke boetes voor overtredingen van de wet te vermijden.  

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief