Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/23 Opnieuw lage waterstanden verwacht door droogte

Gepubliceerd op 1 juli 2020

Na de droogte van de afgelopen jaren lijken we ook de komende zomerperiode te maken te krijgen met droogte in Europa. Als gevolg daarvan dient u rekening te houden met lagere waterstanden in Europese rivieren en waterwegen.

Lagere waterstanden zorgen voor smallere vaargeulen en minder diepgang waardoor het navigeerbare wateroppervlakte afneemt en de drukte op de vaarweg toeneemt. Enerzijds is er simpelweg minder ruimte, anderzijds kunnen schepen minder lading vervoeren en zijn er dus meer scheepsbewegingen. Gedurende deze periode kunt u ook te maken krijgen met passeer- of inhaalverboden. 

Wie onvoldoende rekening houdt met lage waterstanden kan voor vervelende verrassingen komen te staan. In het verleden hebben wij verzekerden bijgestaan die halverwege een reis een deel van de lading voortijdig hebben moeten lossen. Dat deel van de lading is vervolgens met vrachtwagens naar de loshaven gebracht. Een tijdrovende maar ook een kostbare klus aangezien de kosten voor alternatief vervoer in zo’n geval voor rekening komen voor de vervoerder. 

Ook vertraging in uw reis kan vervelende gevolgen hebben voor de mogelijkheid te lossen of voor uw daaropvolgende reis. Daarnaast kunnen schepen te maken krijgen met schade en vertraging doordat zij aan de grond lopen omdat zij te diep zijn beladen.

Wij adviseren om in ieder geval de volgende maatregelen te treffen:

  • Controleer de waterstanden en overheidsmaatregelen per reis op verschillende momenten, namelijk:
    - voordat u een reis aanneemt;
    - voordat u gaat laden;
    - bij langere reizen ook gedurende de reis.
  • Indien de waterstanden of overheidsmaatregelen naar verwachting problemen op gaan leveren adviseren wij om hierover direct contact op te nemen met uw bevrachter en waar nodig in overleg passende maatregelen te nemen.
  • Houd rekening met een langere reistijd in verband met meer drukte op de vaarwegen en bij kritische punten zoals sluizen en haventoegangen.
  • Maak goede berekeningen van het maximale toelaatbare laadgewicht voor uw schip. Controleer ook de lading op eigenschappen die de lading mogelijk zwaarder maken dan vermeld op de laadbrief, bijvoorbeeld de stuwfactor, de compactheid van de lading of eventuele contaminatie met water of andere producten die het gewicht kunnen beïnvloeden.  

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief