Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/22 Weather Working Day (of 24 consecutive hours) vs. Weather Permitting

Gepubliceerd op 29 juni 2020

Bij ligtijd gerelateerde kwesties worden we met enige regelmaat gevraagd om uitleg te geven omtrent de verschillen tussen “Weather Working Day” (WWD), “Weather Working Day of 24 consecutive hours” (WWD 24 hours) en “Weather Permitting” (WP). In dit artikel hopen we wat duidelijkheid te geven over de verschillen tussen deze termen en hoe zij van invloed kunnen zijn op ligtijdberekeningen.

Als richtlijn verwijzen wij naar de definities van deze termen door BIMCO:

WEATHER WORKING DAY shall mean a Working Day or part of a Working Day during which it is or, if the Vessel is still waiting for her turn, it would be possible to load/discharge the cargo without interruption due to the weather. If such interruption occurs (or would have occurred if work had been in progress), there shall be excluded from the Laytime a period calculated by reference to the ratio which the duration of the interruption bears to the time which would have or could have been worked but for the interruption.
 
WEATHER WORKING DAY OF 24 CONSECUTIVE HOURS shall mean a Working Day or part of a Working Day of 24 consecutive hours during which it is or, if the vessel is still waiting for her turn, it would be possible to load/discharge the cargo without interruption due to the weather. If such interruption occurs (or would have occurred if work had been in progress) there shall be excluded from the Laytime the period during which the weather interrupted or would have interrupted work.
 
WEATHER PERMITTING shall have the same meaning as WEATHER WORKING DAY OF 24 CONSECUTIVE HOURS.

Zoals u kunt zien, zijn de verschillen beperkt in het geval het in een haven gebruikelijk is om gedurende de dag continue (lees: 24 uur) te werken, waarbij WP wordt geacht dezelfde betekenis te hebben als WWD 24 hours. In zowel WWD als WWD 24 hours dienen de perioden waarin er niet gewerkt kan worden in verband met regen te worden uitgesloten van de ligtijdberekening.

Het wordt echter een beetje lastiger als het in een haven gebruikelijk is om alleen in bepaalde delen van de dag te werken. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar een situatie waarin het schip zich in een haven bevindt waarbij er gewerkt wordt van 01:00 tot 07:00, van 08:00 tot 15:00 en van 16:00 tot 23:00, en waarbij het van 06:30 tot 09:30 en van 14:00 tot 18:00 heeft geregend waardoor er niet gewerkt kon worden.

 1. Wanneer partijen WWD zijn overeengekomen dan dient de bespaarde tijd voor de bevrachter als volgt te worden berekend:

  Werkdag: totaal aantal uren = 20 uur
  Regen interruptie tijdens werkuren = 5 uur
  Regen interruptie buiten werkuren = 2 uur
  “Verloren” uren = 5/20 van een werkdag (of 1/4)

  Dit resulteert in 5/20 van een werkdag die verloren is gegaan. Deze verhouding dient dan te worden toegepast op de daadwerkelijke lengte van een dag, dus 24 uur. Aangezien 5/20 van de dag verloren is gegaan door regen mag 6 uur (5/20 van 24 uur) niet worden meegerekend in de ligtijdberekening.
 2. Wanneer echter, zoals eerder uiteengezet, partijen WWD 24 hours of WP zijn overeengekomen, is er geen verhouding vereist. Het werkelijke tijdverlies door regenonderbrekingen telt niet als ligtijd en dient simpelweg te worden afgetrokken in de ligtijdberekening. In het bovenstaande voorbeeld was er in totaal 7 uur regen, waardoor maar 17 uur telt als ligtijd en 7 uur niet mag worden berekend.

Hoewel de onderliggende bedoelingen van deze definities hetzelfde zijn, zal de toepassing afhangen van de operationele uren van een betreffende haven. We raden daarom altijd aan de werktijden van de betreffende haven te controleren voordat akkoord kan worden gegaan met WWD-voorwaarden en anders eisen dat de ligtijd moet worden berekend op basis van WWD 24 hours.

We vertrouwen erop dat deze informatie voor u van nut is. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de NNPC voor vragen over deze kwestie en/of voor hulp bij andere specifieke ligtijd discussies.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief