Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/18 Corona en de risico’s van een veranderde markt

Gepubliceerd op 28 mei 2020

De uitbraak van het coronavirus leidt tot uitdagende tijden in de maritieme industrie. In de zeevaart worden de economische gevolgen van de wereldwijde pandemie in toenemende mate voelbaar. Het aanbod van lading neemt op bepaalde bestaande routes en markten af, waardoor partijen vaker buiten de gebruikelijke contacten en markten op zoek gaan naar ladingen. 

Als gevolg hiervan merken wij dat in toenemende mate wordt gevaren met lading van en naar bestemmingen die een hoger risico vormen dan waar de betreffende scheepseigenaar mee bekend is, in het bijzonder met betrekking tot:

  • Sancties: Bepaalde landen, partijen en ladingen hebben een verhoogd risico om onder internationaal geldende sancties te vallen. Om dit risico goed in kaart te brengen en te beheersen adviseren wij om vooraf de volledige lading specificatie, details van alle betrokken partijen en relevante documentatie zoals exportvergunningen, op te vragen. U kunt vervolgens deze gegevens controleren aan de hand van de lijst van de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) en de Geconsolideerde Sanctielijst van de Europese Unie als onderdeel van uw sanctiecontrole;
  • Piraterij: Momenteel geldt dat met name West-Afrika een verhoogd risico vormt voor piraterij, maar ook de risico’s in de Gulf van Aden blijven actueel. Voor deze gebieden gelden mogelijk aanvullende eisen vanuit uw verzekeringspolissen en reders dienen rekening te houden met de “Best Management Practices to deter piracy” (BMP). Dit kan leiden tot extra kosten en vertraging.
  • Operationele zaken: In het geval van bekende markten en partijen zijn operationele zaken vaak routine geworden. Dit verandert indien de markt en partijen onbekend zijn. Zo is er veelal in Noord- en West-Afrika sprake van een verhoogd risico op tekorten, congestie en stuwadoor schades. Voor zo ver mogelijk adviseren wij u hiermee rekening te houden door in de bevrachtingsovereenkomst de verantwoordelijkheid hiervan bij de bevrachter te laten en de ligtijd bepalingen hier op af te stemmen.
  • Identiteit van de partijen: Veelal worden deze reizen gesloten met onbekende bevrachters of ladingbelanghebbenden. Dit leidt vaak tot verhoogd risico op ladingclaims, zoals tekorten en kwaliteitsdisputen, maar ook tot vrachtdisputen en onbetaalde rekeningen. Ook de verhaalbaarheid van openstaande vorderingen kan hierdoor in het geding worden gebracht.

Wellicht dat voor sommige risico’s een aanvullende verzekering geschikt is (zie bijvoorbeeld onze circulaire jaargang 2020/9 inzake de K&R verzekering en de eventuele meldplicht). Uiteraard zijn wij ook beschikbaar om te adviseren bij het formuleren van uw overeenkomsten of om specifiek advies te geven over een nieuwe bestemming of lading. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief