Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/17 Update: Democratische Volksrepubliek Korea - handhaving van sancties

Gepubliceerd op 14 mei 2020

Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde sanctierapport 2019/2020 van de Verenigde Naties berichten wij onze leden als volgt over de geldende sancties voor Noord-Korea.

Het rapport concludeert dat Noord-Korea niet de vereiste stappen neemt om haar nucleaire programma te beëindigen. De strenge sanctiemaatregelen blijven daarom van kracht. Daarnaast wordt vastgesteld dat vervoer over zee één van de belangrijkste manieren is voor het regime om grondstoffen te importeren. Het advies aan rederijen is om rekening te houden met verscherpt toezicht en handhaving en bij gevallen waar mogelijk sprake is van transport van of naar Noord-Korea nauwlettend op eventuele sanctieovertredingen te controleren. In het rapport wordt melding gemaakt van het feit dat veelal gebruik wordt gemaakt van schip-tot-schip vrachttransfers (STS), waarbij automatische identificatiesystemen (AIS) worden uitgezet en lading met kleinere schepen naar Noord-Korea worden gebracht. Lidstaten worden opgeroepen om bij relevante ladingen de bestemming goed in kaart te brengen. Een andere trend die door de VN is gesignaleerd, is de exploitatie van de markt voor schrootschepen, waar grotere bulkschepen bestemd voor schroot worden gebruikt voor ladingvervoer.

In het licht van het meest recente VN-rapport adviseert de Club alle leden om het hoogste niveau van zorgvuldigheid te betrachten om het risico van het uitvoeren van activiteiten met een DVK-verband te beperken. De straffen zouden kunnen leiden tot aanwijzing, bevriezing van tegoeden en notering op de sanctielijsten van de VN, OFAC en EU. Elke handel met Noord-Korea-knooppunt zal worden gecontroleerd door toezichthoudende instanties, inclusief scheepsbewegingen, met behulp van AIS en identificatie over lange afstand, satellietbeelden en andere middelen. Schepen waarvan wordt vermoed dat ze sancties tegen de DVK overtreden, kunnen door de nationale autoriteiten worden vermeld op de sanctielijsten en/of doorzocht en in havens vastgehouden terwijl er onderzoeken worden uitgevoerd.

Gevolgen voor verzekeringsdekking

Naast het feit dat sanctieovertredingen en de gevolgen daarvan van dekking zijn uitgesloten kunnen deze overtredingen ook leiden tot volledig opschorten van dekking en royement van de polis. Zelfs indien een transactie niet is gesanctioneerd zal het vrijwel onmogelijk zijn voor de NNPC om een lid van assistentie te voorzien in Noord-Korea. Wij adviseren om transport van en naar Noord-Korea te vermijden en alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en controles uit te voeren bij gevoelige lading.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief