Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2020/12 IMO 2020: EGCS uitstoot

Gepubliceerd op 17 april 2020

Sinds de invoering van de IMO 2020-regelgeving worden scrubbers als optie gezien om te voldoen aan de eisen omtrent sulfaatemissies. Veel rederijen hebben scrubbers geïnstalleerd en hebben daarmee bestaande systemen omgebouwd. Verschillen in de wijze waarop individuele landen de regels omtrent afvoer van het waswater toepassen, leiden echter tot significante verschillen met betrekking tot het toestaan van het gebruik van scrubbers.

In een toenemend aantal landen worden beperkingen gesteld aan de plaats waar waswater kan worden geloosd en waar ‘open- loop’ operaties mogen worden uitgevoerd. Zo heeft België onlangs wetgeving ingevoerd die de lozing van waswater beperkt tot open zee op meer dan 3 zeemijl van de kust en op voorwaarde dat de doelstellingen van de EU-richtlijn niet worden geschonden. In China is het lozen van waswater eveneens verboden, behalve in beperkte gebieden en voor schepen die niet in staat zijn om waswater op te slaan. Deze schepen moeten overschakelen op laagzwavelige brandstoffen voordat ze verboden gebieden betreden. In Portugal is het gebruik van ‘open-loop’ scrubbers helemaal niet toegestaan wanneer het schip zich binnen de havengrenzen begeeft.

Het lijkt erop dat het lozen van waswater van ‘open-loop’ scrubbers in territoriale wateren steeds meer wordt beperkt of verboden. We raden eigenaren aan om contact op te nemen met hun agenten voordat ze een haven binnenlopen, om de daar geldende regels te bevestigen. Op deze manier kan inbreuk op IMO 2020 worden voorkomen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief