Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/7 Brexit en de tenuitvoerlegging van vonnissen

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Momenteel kunnen gerechtelijke vonnissen en arresten in de hele EU geëxecuteerd worden conform de Brussels I Verordening en vice versa. Een zogenaamde harde Brexit, mits er geen overeenkomst wordt gesloten die op dit aspect ziet, zal inhouden dat Engelse vonnissen en arresten niet meer automatisch uitvoerbaar zijn in de EU. Andersom geldt dat vonnissen uit EU lidstaten niet langer automatisch uitvoerbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien er geen internationale verdragen zijn die op de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen zien, zal na 31 maart 2019 een juridisch vacuüm ontstaan voor de tenuitvoerlegging van arresten en vonnissen.

Er geldt een ander uitgangspunt voor arbitrale vonnissen die onderhevig zijn aan het Verdrag van New York (voluit: Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken van 10 juni 1958). Dit verdrag houdt in dat een arbitraal vonnis, toegekend in één van de verdragsluitende staten, wordt erkend in en door de andere verdragsluitende staten. Reeds sinds 1975 is het Verenigd Koninkrijk toegetreden tot het Verdrag van New York en Brexit heeft geen invloed daarop. Er is, met andere woorden, geen aanleiding om aan te nemen dat Brexit een factor van belang wordt in de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in andere verdragsluitende staten.

We adviseren onze leden in law and jurisdiction bepalingen in hun charters niet te kiezen voor geschilbeslechting door Engelse rechtbanken, maar in plaats daarvan expliciet te kiezen voor arbitrage. Hetzelfde geldt voor de situatie dat men een forum buiten het Verenigd Koninkrijk kiest met een Engelse wederpartij. De standaard en recente BIMCO clausules over geschilbeslechting bieden reeds deze opties.

De Club is beschikbaar voor verdere assistentie.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief