Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/6 Nieuwe EU Verordening scheepsrecycling van kracht

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Een nieuwe Europese Unie (EU) Verordening 1257/2013 voor scheepsrecycling is sinds 31 december 2018 van kracht. De Verordening wijzigt de bestaande regelgeving voor afvalstoffenbeheer (Verordening 1012/2006 inzake Overbrenging van Afvalstoffen) en bepaalt dat alle EU-vlag schepen groter dan 500 GT alleen in goedgekeurde scheepsrecyclingbedrijven gerecycled kunnen worden. Schepen dienen aan de Verordening te voldoen ongeacht of ze vanuit EU of niet-EU wateren vertrekken naar de scheepsrecyclingplaats. Schepen zijn echter niet langer onderworpen aan de Verordening inzake Overbrenging van Afvalstoffen die van toepassing is op alle invoer, uitvoer of doorvoer van afvalstoffen binnen de EU. De Verordening inzake Overbrenging van Afvalstoffen blijft van toepassing op alle schepen die onder niet-EU vlag varen en die vanuit EU wateren vertrekken naar de plaats waar het schip gerecycled wordt.

De belangrijkste verplichting onder de nieuwe Verordening 1257/2013 is dat alleen door de EU goedgekeurde scheepsrecyclingbedrijven gebruikt mogen worden. Daarnaast dient vooraf een recyclingplan opgesteld te worden, een opgave verstrekt te worden van gevaarlijke materialen, stookolie en afvalstoffen aan boord en ladingresiduen dienen voor zo ver mogelijk verwijderd te worden.

Leden dienen rekening te houden met het feit dat het omvlaggen van hun schepen ten behoeve van scheepsrecycling niet is toegestaan.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief