Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/17 Lozen van waswater met ladingrestanten

Gepubliceerd op 14 oktober 2019

De wijzigingen die per 1 januari 2013 zijn aangebracht in Marpol bijlage V, brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van ladingclassificaties die betrekking hebben op waswater dat ladingrestanten bevat. Recent zijn wij op de hoogte gebracht van een aantal zaken waarin onze leden zijn benaderd door lokale inspecteurs over de naleving van Marpol inzake ladingclassificaties en zaken waarbij scheepseigenaren het niet eens waren met de afzender over de juiste classificatie van de lading.

In dit verband merken wij op dat Marpol bijlage V voor het lozen van waswater met ladingrestanten het volgende bepaalt:

  • Er mogen geen ladingrestanten worden geloosd op minder dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land of ijsplateau;
  • Het lozen van ladingrestanten is niet toegestaan in de  zes gedefinieerde gebieden (Middellandse Zee, de “Golf”-gebieden, Baltische zee, Noordzee, Caribisch gebied en Antarctica); en
  • Buiten deze speciale gebieden en buiten de 12-mijls zone worden limieten gesteld aan het lozen van waswater dat niet-recupereerbare ladingrestanten bevat.

Overeenkomstig Marpol mag er alleen waswater met ladingrestanten worden geloosd als de lading is geclassificeerd als niet-gevaarlijk voor het milieu en als zodanig is beschreven in de ladingspecificatie volgens de IMSBC-code (sectie 4.2). Ladingen die als gevaarlijk voor het milieu zijn omschreven mogen onder geen beding worden geloosd en dus ook geen waswater met restanten van deze lading. Leden die verwachten te maken te krijgen met ladingrestanten in waswater en de intentie hebben dit te lozen, adviseren wij eerst kennis te nemen van de specifieke vereisten in Marpol en zo snel mogelijk contact op te nemen met de afzender, vóór ontvangst van de lading en de IMSBC afzender verklaring (Shippers declaration).

Bij twijfels over de ladingclassificatie of de specifieke vereisten van Marpol adviseren wij de afzender te vragen een volledige ladingspecificatie af te geven en een bevestiging waarop de classificatie van de lading is gebaseerd. Waar nodig moet een expert om advies worden gevraagd. Voor een, per 1 maart 2018 bijgewerkt, gesimplificeerd overzicht van Marpol, verwijzen wij u graag naar onderstaande link.
Simplified overview of the discharge provisions of the revised MARPOL Annex V

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief