Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/15 CLNI 2012 in werking getreden

Gepubliceerd op 19 augustus 2019

Per 1 juli 2019 is in Nederland het CLNI 2012 (officieel: “Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart”) in werking getreden. Op dezelfde dag is de voorganger van dit verdrag, het CLNI 1988, opgezegd. Het CLNI beoogt zowel scheepseigenaren als hun bemanningen en hulpverleners of bergers in staat te stellen hun aansprakelijkheid voor vorderingen die voortvloeien uit één en hetzelfde schadegeval te beperken tot een bepaald maximaal aansprakelijkheidsbedrag. De voornaamste gevolgen van de inwerkingtreding van het CLNI 2012 zijn:

  • Het toepassingsgebied van het verdrag is uitgebreid van alleen de Rijn en de Moezel naar ook andere vaarwegen zoals de Donau, Elbe, Oder en Sava;
  • Het CLNI 2012 kent, in tegenstelling tot haar voorgangers, maximale aansprakelijkheidsgrenzen voor de vergoeding van schade veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen; en
  • De maximale aansprakelijkheidsgrenzen zoals deze waren vastgelegd in het CLNI 1988 worden verhoogd. De precieze verhoging is afhankelijk van de aard van de schadesoort (zie onderstaand overzicht). De maximale aansprakelijkheidsgrenzen worden uitgedrukt in aantallen “SDR”, waarbij op het moment van schrijven 1 SDR ongeveer gelijkstaat aan 1,23 EURO. 1.
Categorie Subcategorie  CLNI 1988 aansprakelijkheids-gren CLNI 2012 aansprakelijkheids-
grens
Algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen Schepen niet bestemd voor het vervoer van goederen SDR 200 per m3 waterverplaatsing vermeerderd met SDR 700 per KW motorvermogen SDR 400 per m3 waterverplaatsing vermeerderd met SDR 1.400 per KW motorvermogen
Algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen Schepen bestemd voor het vervoer van goederen SDR 400 per ton laadvermogen vermeerderd met SDR 700 per KW motorvermogen SDR 400 per ton laadvermogen vermeerderd met SDR 1.400 per KW motorvermogen
Algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen Sleep- en duwboten SDR 700 per KW motorvermogen SDR 1.400 per KW motorvermogen
Vorderingen ter zake van dood of letsel Vorderingen ter zake van dood of letsel Conform algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen, doch nooit minder dan SDR 200.000 Conform algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen, doch nooit minder dan SDR 400.000
Alle andere vorderingen Alle andere vorderingen De helft van de algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen, doch nooit minder dan SDR 100.000 De helft van de algemeen geldende aansprakelijkheids-grenzen, doch nooit minder dan SDR 200.000
Aansprakelijk-heidsgrenzen voor een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert Vorderingen ter zake van dood of letsel Geen voorzieningen getroffen Tweemaal de limiet van vorderingen ter zake van dood of letsel, doch nooit minder dan SDR 10 miljoen
Aansprakelijk-heidsgrenzen voor een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert Alle andere vorderingen Geen voorzieningen getroffen Tweemaal de limiet voor alle andere vorderingen, doch nooit minder dan SDR 10 miljoen
Aansprakelijk-heidsgrenzen voor vorderingen van passagiers Als het aantal passagiers dat het schip mag vervoeren gedefinieerd is in het certificaat van het schip SDR 60.000 maal het aantal passagiers dat het schip volgens haar veiligheidscertificaat gerechtigd is te vervoeren, doch nooit minder dan SDR 720.000 SDR 100.000 maal het aantal passagiers dat het schip volgens haar veiligheidscertificaat gerechtigd is te vervoeren, doch nooit minder dan SDR 2 miljoen
Aansprakelijk-heidsgrenzen voor vorderingen van passagiers Als het aantal passagiers dat het schip mag vervoeren niet gedefinieerd is in het certificaat van het schip SDR 60.000 maal het aantal passagiers dat het schip daadwerkelijk vervoerde ten tijde van het incident, doch nooit minder dan 720.000 SDR SDR 100.000 maal het aantal passagiers dat het schip daadwerkelijk vervoerde ten tijde van het incident, doch nooit minder dan 2 miljoen SDR

De maximale aansprakelijkheidsgrenzen zijn met de inwerkingtreding van het CLNI2012 aanzienlijk verhoogd, en in veel gevallen zelfs verdubbeld. Wij adviseren onze verzekerden om nooit afspraken te maken waarin deze aansprakelijkheidsgrenzen contractueel teniet worden gedaan. Mocht u onze assistentie nodig hebben, dan kunt u ons bereiken op of telefonisch op 050 534 32 11

1.Voor een uitleg over en de actuele wisselkoers van de SDR kunt u de website van het Internationaal Monetair Fonds raadplegen op https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief