Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/14 K&R Update

Gepubliceerd op 15 augustus 2019

De Joint War Committee (JWC) heeft op 17 mei 2019 een nieuwe lijst met “Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas” bekend gemaakt: JWLA-024. Deze gebieden, ook wel JWC listed areas  of JWLA  gebieden genoemd, zijn gebieden met een verhoogd risico op oorlogsschade, terrorisme en piraterij en zijn met name van belang voor de uit te nemen oorlogsrisico- en/of kidnap and ransom verzekeringen. De nieuwste lijst is hier te vinden.

Voor oorlogs-, terrorisme- en/of molestrisico’s kunt u bij uw cascoverzekeraar een aparte oorlogsrisicoverzekering afsluiten. Voor piraterijrisico’s kunnen leden van de NNPC kosteloos gebruik maken van onze K&R dekking. Deze verzekering dekt de risico’s van piraterij en kent wereldwijd slechts een paar uitgesloten JWLA gebieden. Zo zijn op dit moment alleen Yemen en Somalië compleet uitgesloten van de K&R dekking omdat het risico in deze gebieden simpelweg te hoog is om nog te verzekeren. Verder zijn er slechts 2 JWLA gebieden waarvoor standaard een aanvullende premie van toepassing is: de Golf van Guinea en de Indische Oceaan/Golf van Aden. Dit betekent dat reizen door of naar de andere JWLA gebieden vooralsnog kosteloos gedekt zijn. U dient deze reizen wel vooraf bij onze afdeling Underwriting aan te melden alvorens wij de dekking kunnen garanderen.

Concreet betekent dit dat wanneer u gebruik wenst te maken van de K&R dekking voor NNPC leden dat u alle reizen door of naar een JWLA gebied van tevoren bij ons dient aan te melden. Vaak kunnen wij binnen een dag de dekking bevestigen. Wel kan het zo zijn dat wij voor bepaalde gebieden aanvullende eisen stellen zoals de aanwezigheid van een citadel, bewakers, prikkeldraad etc. en/of een aanvullende premie vragen voordat wij de K&R dekking kunnen bevestigen.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief