Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/13 IMO-Cap zwavelgehalte-maximale zwaveluitstoot

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Zoals bekend gaat per 1 januari 2020 de wereldwijde cap op zwavelgehalte verder omlaag. Er gaan strengere regels gelden voor de maximale zwaveluitstoot voor de internationale scheepvaart.

De beperking van de maximale zwaveluitstoot is een belangrijk onderdeel van IMO MARPOL Annex VI ‘Prevention of Air Pollution from Ships’. Sinds de Richtlijn in 2005 werd geïntroduceerd, is het maximale toegestane percentage aan zwaveluitstoot stapsgewijs verlaagd naar het huidige percentage van 3.5% buiten de speciaal aangewezen Emissiebeheersgebieden (Emission Control Areas of ECAs). Sinds 1 januari 2015 geldt er binnen de ECAs een aparte, en nog striktere limiet van 0.1%. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het wereldwijde maximale percentage aan zwaveluitstoot drastisch verlaagd van 3.5% naar 0.5%. Het gebruiken van brandstof met een hoger zwavelgehalte is vanaf die datum niet toegestaan tenzij er scrubbers worden gebruikt. Wel hebben reders tot 1 maart 2020 de tijd om dergelijke hoogzwavelige brandstof van boord te krijgen. Men mag het tot 1 maart 2020 dus nog wel vervoeren maar vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruiken. De limiet van 0.1% binnen de ECAs blijft overigens ongewijzigd van kracht.

Maatregelen voor het niet naleven van de nieuwe regels bestaan uit boetes en leiden in extreme gevallen tot een PSC toegangsverbod. Aangezien de wijzigingen in 2020 een verscherping van reeds bestaande regelingen betreffen, is hiervoor geen wijziging van de verzekeringsvoorwaarden nodig. Behoudens de discretionaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur blijven MARPOL-overtredingen uitgesloten. Dit geldt waarschijnlijk ook voor overtredingen van deze verscherpte Richtlijn. Dit betekent dat de NNPC bijvoorbeeld geen garantie af kan geven. De positie van de NNPC verandert in dit opzicht dan ook niet en is gelijk aan die van de International Group. 

De 2020 Sulphur Cap kan in bepaalde gevallen leiden tot nieuwe/onvoorziene risico’s. Bijvoorbeeld het risico van onzeewaardigheid bij een technisch mankement van een verder goedgekeurde scrubber dat niet via ‘due diligence’ te detecteren was, maar wel heeft geleid tot het onopzettelijk lozen van vervuild water dan wel het uitstoten van hoogzwavelige brandstof.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de Club.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief