Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/12 EU MRV Verordening (EU) 2015/757

Gepubliceerd op 17 juli 2019

De EU MRV Verordening vereist dat reders meewerken aan nauwkeurige monitoring, rapportage en verificatie van CO2 uitstoot van schepen van 5000 GT of groter die Europese havens aandoen.

Vanaf 30 juni dienen dergelijke schepen binnen de Europese Economische Ruimte over een Document of Compliance (DoC) te beschikken van THETIS-MRV. Dit document dient aan boord te zijn bij het aanlopen van een Europese haven. Dit document kan worden gedownload van de THETIS-MRV website mits een door klasse gekeurd emissierapport is overlegd. Vanaf nu wordt CO2 data van alle schepen openbaar gemaakt op https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report, waaronder de volgende informatie:

  • de identiteit van het schip (naam, IMO-identificatienummer en registratie- of thuishaven);
  • de technische efficiëntie van het schip (EEDI of EVI, indien van toepassing);
  • de jaarlijkse CO2-emissies;
  • het totale jaarlijkse brandstofverbruik tijdens reizen;
  • het gemiddelde jaarlijkse brandstofverbruik en de CO2-emissies per afgelegde afstand tijdens reizen;
  • het gemiddelde jaarlijkse brandstofverbruik en de CO2-emissies per afgelegde afstand en vervoerde vracht tijdens reizen;
  • de totale jaarlijks op zee doorgebrachte tijd tijdens reizen;
  • de toegepaste monitoringmethode;
  • de afgifte- en vervaldatum van het compliancedocument (DoC); en
  • de identiteit van de controleur die het emissieverslag heeft beoordeeld.

Deze eisen zijn een aanvulling op de op grond van de Verordening reeds bestaande verplichting een monitoringplan en jaarlijks emissierapport in te dienen. Vanaf 2019 zal de Europese Commissie deze plannen en rapporten jaarlijks openbaar maken. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief