Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2019/10 Oekraïne - Ballastwaterproblematiek

Gepubliceerd op 9 mei 2019

Al enkele jaren zijn er problemen met ballastwaterinspecties in Oekraïense havens. Schepen worden regelmatig bezocht door ecologische inspecteurs die zonder duidelijk bewijs vaststellen dat het water in de haven is verontreinigd door het lozen van ballastwater en daarvoor boetes opleggen waartegen verweer vaak onmogelijk is. De overheid in Oekraïne heeft mede als gevolg van herhaaldelijk protest, een nieuwe verordening geïntroduceerd die deze problematiek moet verhelpen en de bevoegdheden van de inspecteurs aan banden legt. Deze verordening is op 27 maart 2019 in werking getreden. De bevoegdheden van de inspecteurs zijn ingeperkt. Daarnaast zijn er special procedures voor onderzoek vastgesteld aan de hand waarvan verontreiniging dient te worden aangetoond. Eenzijdige vaststellingen en het opleggen van boetes door de ecologische inspecteurs moeten hierdoor worden voorkomen. Wij adviseren bij officiële inspecties altijd mee te werken aan het onderzoek, maar wel te eisen dat het uitvoeren van controles aan boord van het schip of het nemen van monsters gebeurt in aanwezigheid van een P&I vertegenwoordiger.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief