Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/9 - Gebruik reddingsvesten in de binnenvaart

Gepubliceerd op 28 juni 2018

In het afgelopen jaar hebben wij helaas meerdere meldingen ontvangen van bemanningsleden die te water zijn geraakt met letsel of zelfs met een dodelijke afloop tot gevolg. In veel van deze gevallen speelde het niet dragen van reddingsvesten een rol. Met het in werking treden van het nieuwe Binnenvaart Politie Reglement (BPR) per 1 januari 2016 zijn de eisen en toezicht op het gebruik van reddingsvesten aangescherpt en is het dragen daarvan verplicht gesteld:

  1. Bij het aan en van boord gaan voor zover valgevaar in het water bestaat;
  2. Bij het verblijven in de bijboot;
  3. Bij werkzaamheden buiten boord; en
  4. Bij verblijf en werkzaamheden aan dek en gangboord, tenzij doorlopende reling / verschansing van tenminste 90 cm hoog is geplaatst.

In zowel het Binnenvaartpolitiereglement(BPR) als het Rijnvaartpolitiereglement(RPR) geldt dus de ontegenzeggelijke verplichting dat bemanningsleden reddingsvesten dienen te dragen. De betreffende autoriteiten (o.a. Politie, ILT en Arbeidsinspectie) controleren vaker en de boetes die worden opgelegd per overtreding zijn aanzienlijk. Daarbij merken wij op dat de werkgever eindverantwoordelijk blijft voor het dragen van reddingsvesten door haar werknemers. Ook uit het Burgerlijk Wetboek volgt dat een werkgever een zorgplicht heeft om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Ervoor zorgen dat bemanningsleden reddingsvesten aandoen waar dit verplicht (of wenselijk) is maakt hier uiteraard onderdeel van uit. De wetgever stelt strenge eisen voor het nakomen van deze zorgplicht en er geldt een omgekeerde bewijslijst voor wat betreft de schuldvraag. Het feit dat een bemanningslid geen reddingsvest wilde dragen is daarbij geen verweer.

Om aan te tonen dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan kan gedacht worden aan de volgende punten:

  • Het hanteren van een veiligheidsplan en een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Dit is veelal verplicht.
  • Veiligheidsinstructies opnemen in de arbeidsovereenkomst, overtredingen van deze veiligheidsinstructies vastleggen in het dossier van de werknemer en regelmatig en structureel toezicht houden op naleving.
  • Op meerdere plekken het schip voorzien van waarschuwingsbordjes waarin staat aangegeven wanneer het dragen van een zwemvest verplicht is.
  • Mocht een werkgever/eigenaar gebruik maken van uitzendkrachten is het tevens te adviseren dat het uitzendbureau kennis heeft van de geldende veiligheidsinstructies aan boord van het schip.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief