Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/4 - Woonschepen- overgangsrecht

Gepubliceerd op 22 maart 2018

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan komt het voor dat de ligplaatsen van de woonschepen niet positief worden bestemd in het -nieuwe- bestemmingsplan. Er wordt door de gemeente dan dikwijls een oplossing gezocht in de vorm van een overgangsrecht. De ligplaats van het woonschip wordt dan onder het overgangsrecht gebracht, hetgeen uiteindelijk op termijn kan betekenen dat het recht op gebruik van een ligplaats komt te vervallen.

Er zijn twee vormen van het overgangsrecht namelijk het persoonsgebonden overgangsrecht en het object gebonden overgangsrecht. Deze kunnen nader toegelicht worden als volgt:

  • Het kenmerk van het persoonsgebonden overgangsrecht is dat de werking niet aan een object maar aan een persoon (subject) gebonden is. Het gebruik van de ligplaats voor een woonschip mag dan worden voortgezet maar in het overgangsrecht is dan bijvoorbeeld bepaald dat het gebruik van de ligplaats moet worden beëindigd op het moment dat de huidige bewoners van de betreffende woonschip het gebruik daarvan hebben beëindigd.
  • Het object gebonden overgangsrecht is niet gebonden aan een persoon. Op grond van het van toepassing zijnde object gebonden overgangsrecht is het doorgaans mogelijk dat de eigenaar van het woonschip zijn woonark kan verkopen aan een derde, waarbij de koper ook gebruik mag maken van de ligplaats.

Hoewel het object gebonden overgangsrecht onder omstandigheden voor de eigenaren/bewoners van het woonschip zekerheid biedt, heeft deze vorm van overgangsrecht ook het gevolg dat het gebruik van de ligplaats uiteindelijk komt te vervallen. Welke rechten en mogelijkheden de eigenaar van een woonboot heeft in gevallen waar sprake is van overgangsrecht dient per geval te worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van de zaak. 

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief