Noord
Nederlandsche
P&I Club

Jaargang 2018/29 Besluit, 22 juni 2011(Binnenvaart)

Gepubliceerd op 18 december 2018

Indien een bevrachtingsovereenkomst onderworpen is aan Nederlands recht, regelt het besluit van 22 juni 2011 zaken over lig- en overliggeld. Kort gezegd, de verplichtingen van de bevrachter jegens de vervoerder voor de tijd die besteed wordt aan het laden of het lossen van het schip.

Als de overeengekomen, of wettelijk bepaalde, laad- of lostijd wordt overschreden, is er sprake van overliggen. De opdrachtgever is hiervoor overliggeld verschuldigd. In het geval van overligtijd kent het besluit twee varianten:
a.    dat van artikel 3, waarbij de laad- of lostijd direct ingaat en de korte tijden van toepassing zijn; en
b.    dat van artikel 5, waarbij een «melddag» en de lange tijden van toepassing zijn.

Het regime van artikel 3 geldt onder twee voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen het aan de afzender of ontvanger verschaffen van zekerheid over het tijdstip waarop het schip laad- of losgereed zal zijn en het op dat tijdstip ook daadwerkelijk laad- of losgereed zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de afzender of ontvanger zich hierop voorbereiden. De belading of lossing kan dan op dat tijdstip beginnen. Het ligt dan in de rede  de tijd op dat tijdstip te laten ingaan en een korte laad- of lostijd te hanteren.

Laden en lossen wordt behandeld in twee afzonderlijke leden. Voor zover er geen specifieke tijd van de lostijd is overeengekomen geldt volgens het Besluit de verwachte tijd van aankomst "de door vervoerder voorziene tijd van waarop het schip losgereed zal zijn in de losplaats", welke tijd op werkdagen op grond van het Besluit is bepaald op grond van het eerst zijnde tijdstip om 6.00 uur, om 12.00 uur of om 18.00 uur.

Verzekeringen voor de zeevaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor de binnenvaart

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor woonboten

Bekijk verzekeringen

Verzekeringen voor pleziervaart

Bekijk verzekeringen

Neem contact op

Wilt u meer weten over één van onze verzekeringen, de risicocheck doen of heeft u een andere vraag? Neem contact met ons op.

Inschrijven voor de nieuwsbrief